Na skróty
Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Płock
Urząd Skarbowy w Płocku
Siedziba Płock 09-402
ul. 1-go Maja 10
Telefony 0-24 262-55-40
Faks 0-24 262-99-45
Konta bankowe d.  
CIT 13101010100070702221000000
VAT 60101010100070702222000000
PIT 10101010100070702223000000
d.j.b  
IND 04101010100070702227000000
j.b  
wyd. 48101010100070702230000000
doch. 95101010100070702231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Najpopularniejsze
Narzędzia