Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   36,10% portfela
Magna polonia (06N) 12.6 36,00 0.60 0.35 2329 -41,56 -8,96
Agora (AGO) 16475.2 1120,00 26.15 14.71 4341 -43,74 -12810,78
Alma market (ALM) 5.17 11,00 65.00 0.47 4150 -99,28 -709,83
Atm sa (ATM) 34.44 3,00 79.00 11.48 3982 -85,47 -202,56
Budimex (BDX) 49429.99 200,00 57.80 247.15 3972 327,60 37870,00
Bmp holding ag (BMP) 84 12,00 8.02 7.00 3916 -12,72 -12,24
Drozapol-profil (DPL) 44.4 24,00 3.92 1.85 3972 -52,81 -49,68
Getin holding (GTN) 1320 1000,00 3.35 1.32 4341 -60,60 -2030,00
Kghm polska miedz sa (KGH) 34260 300,00 14.20 114.20 5072 704,23 30000,00
Mni (MNI) 4.42 34,00 7.30 0.13 4157 -98,22 -243,78
Pgnig (PGN) 3755.21 563,00 3.47 6.67 4126 92,22 1801,60
Waluty NBP   1,70% portfela
EUR 4969.68 1200,00 4.4949 4.1414 5072 -7,86 -424,20
TFI   60,74% portfela
Arka BZ WBK Akcji Polskich 16186.25 433,13 22.8100 37.3700 4341 63,83 6306,44
Allianz Stabilnego Wzrostu 149488.75 1136,11 132.0300 131.5800 4061 -0,34 -511,25
UniKorona Obligacje 11730.27 34,56 171.7500 339.3900 5072 97,61 5794,11
OFE   0,01% portfela
Aviva 30.21 0,91 24.09 33.09 3982 37,36 8,22
Waluty Forex   1,45% portfela
EUR 4115.49 987,00 3.2600 4.1697 3959 27,90 897,87
GBP 115.04 24,00 5.7555 4.7934 3938 -16,72 -23,09
            29,00 65651,84
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 36,10% 51821,67 105425,43 103,44 53603,76
Waluty NBP 1,70% 5393,88 4969,68 -7,86 -424,20
TFI 60,74% 165815,97 177405,27 6,99 11589,30
OFE 0,01% 22,00 30,21 37,32 8,21
Waluty Forex 1,45% 3355,75 4230,53 26,07 874,78
  • Aktualnie posiadany kapitał: 226409,28 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 292061,12 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 37148,20 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 102800,04 PLN
Struktura portfela