Na skróty
Fraza

"Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia"

została znaleziona (276 wyników)
 • Opinia prawna na temat "Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • 2012-02-19Ochrona osób i mienia

  (...) wprowadzają zmiany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.). (...)
 • Opłaty skarbowe > Wskaźniki > Kalkulatory i wskaźniki > Serwis dla firm msp.money.pl

  (...) Straży Granicznej 305 zł 2) pobytową wydawaną przez wojewodę w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz (...)
 • Poradnik Finansowy | Marketmoney.pl

  (...) , a przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.). Informujemy ponadto, iż posiada Pan/Pani (...)
 • 2011-01-02Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych

  (...) Dnia 2 stycznia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Jednym z powodów wprowadzenia nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych (...)
 • 2011-01-02Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych

  (...) Dnia 2 stycznia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Jednym z powodów wprowadzenia nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych (...)
 • 2012-12-01Ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców

  (...) pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U.2012.1262). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie  art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r (...)
 • 2014-01-21Solidarność poskarżyła się w Brukseli na rząd

  (...) rozliczeniowego, np. kobiet w ciąży lub osób zatrudnionych w uciążliwych warunkach. Szczególnie kontrowersyjna jest dla związku możliwość stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego przy ochronie mienia (...)
 • 2014-01-31Nakłady na najęty lokal lub budynek. Co ze zwrotem kosztów?

  (...) SA w Łodzi z 12 sierpnia 2013 r., sygn. akt I ACa 313/13). W związku zaś z tym, że co do zasady po zakończeniu najmu wynajmującemu przysługuje prawo wyboru (facultasalternativa, czyli upoważnienie (...)
 • 2011-09-16II OSK 1022/08 - Wyrok NSA z 2009-06-22

  (...) w następujących okolicznościach prawnych i faktycznych sprawy.Decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska odmówił wpisania spółki [...] do rejestru przedsiębiorców wprowadzających (...)
 • 2011-09-16II OSK 1022/08 - Wyrok NSA z 2009-06-22

  (...) w następujących okolicznościach prawnych i faktycznych sprawy.Decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska odmówił wpisania spółki [...] do rejestru przedsiębiorców wprowadzających (...)
 • 2011-09-19FSK 2119/04 - Wyrok NSA z 2005-06-22

  (...) skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny, powołując się na regulację prawna zawartą w art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, wskazał, że za zaległości (...)
 • 2013-10-04Przetarg OZE

  (...) ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie (...)
 • 2013-10-03Przetarg OZE

  (...) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin z dnia 10 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018) lub oświadczenie, że preparaty i substancje (...)
 • 2013-09-27Przetarg OZE

  (...) , składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację (...)
 • 2011-09-19FSK 22/04 - Wyrok NSA z 2004-05-05

  (...) chronionej przed upływem trzyletniego okresu przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie powołanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, uprawnień (...)
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| ... +10| 19
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia? Zadaj pytanie na forum o Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia