Na skróty
Fraza

"kodeks pracy art 52"

została znaleziona (23 wyników)
 • Opinia prawna na temat "kodeks pracy art 52"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "kodeks pracy art 52", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • Kodeks pracy > Akty prawne > Firma

  (...) Kodeks pracy > Akty prawne > Firma Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Kodeks pracy Tekst jednolity kodeksu pracy opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 (...)
 • Opłaty skarbowe > Wskaźniki > Kalkulatory i wskaźniki > Serwis dla firm msp.money.pl

  (...) przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego 22 zł 6.Opłata skarbowa za ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska 22 zł 7. Opłata skarbowa za decyzję o zmianie nazwiska i imienia (imion (...)
 • 2013-04-25Pracownik opuścił miejsce pracy. Jakie konsekwencje?

  (...) sytuacjach wystarczy kara porządkowa? Zwolnienie dyscyplinarne pracownika w trybie art. 52 kodeksu pracy jest środkiem wyjątkowym i należy je stosować z daleko posuniętą ostrożnością. Zastosowanie tego (...)
 • GALERIA: Aukcja obrazu Jana Matejki

 • 2011-02-15Dyscyplinarka za pracę na chorobowym? Nie zawsze

  (...) zdrowia i zdolności do pracy. Kto płaci chorobowe po zakończeniu urlopu bezpłatnego W myśl art. 52 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika m.in. w razie (...)
 • 2011-05-05Odpowiedzialność pracodawcy za niewykorzystany urlop pracownika

  (...) się przed wyznaczoną datą. Omawiany obowiązek nie dotyczy jednak, udzielanych zgodnie z art. 167 par. 2 Kodeksu pracy, czterech dni urlopu na żądanie pracownika. Uprawnienie do niego przysługuje bowiem wyłącznie w danym (...)
 • 2010-08-31Dni wolne na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia

  (...) w trybie art. 52 § 1 k.p. Ile dni zwolnienia przysługuje? Jak wspomniano powyżej, przedmiotowe uprawnienie jest uzależnione od długości okresu wypowiedzenia. Zgodnie z Kodeksem pracy w okresie (...)
 • 2008-02-26Umowa o pracę na czas określony

  (...) , a jego roszczenia mogą się ograniczać jedynie do negatywnego (ujemnego) interesu umowy. Warunki konieczne terminowej umowy o pracę Stosownie do postanowień art. 29 §1 kodeksu pracy każda umowa o pracę (...)
 • 2008-06-05Na zmianę warunków pracy potrzebna jest zgoda

  (...) .; sygn. akt I PZP 52/93, OSNAP 1994/11/169). Niedopuszczalna jest również zmiana umowy o pracę na tzw. umowę niepracowniczą, np. umowę zlecenia czy umowę o dzieło. ZOBACZ TAKŻE: Wzór dokumentu (...)
 • 2007-07-24Niepełnosprawni w pracy - zysk pracodawcy

  (...) kwot, chyba że umowa o pracę: uległa rozwiązaniu z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy albo uległa rozwiązaniu za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, albo wygasła (...)
 • 2007-02-26Normatywny czas pracy w 2007 roku

  (...) Ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1587), która weszła w życie z dniem 30 listopada 2006 r. uchylono w art. 130 § 2 K.p. zdanie drugie (...)
 • 2005-11-01Terminy w prawie pracy

  (...) Ogólne zasady dotyczące terminów nie są uregulowane w Kodeksie pracy, wobec tego istnieje konieczność odpowiedniego sięgnięcia do przepisów Kodeksu cywilnego, stosownie do postanowień art. 300 K.p (...)
 • 2006-12-07Nie zawsze trzeba wykonać polecenie

  (...) pracownika na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1 kodeksu pracy. Może to nastąpić nawet bez potrzeby uprzedniego stosowania wobec niego kar porządkowych. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 1997 (...)
 • 2007-02-20Normatywny czas pracy w 2006 r. po nowelizacji

  (...) Ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1587), która weszła w życie z dniem 30 listopada 2006 r. uchylono w art. 130 § 2 K.p. zdanie drugie (...)
 • 2011-01-05Jak liczyć ekwiwalent za urlop w 2011 r.

  (...) 10,5. Podstawa prawna: Art. 171 Kodeksu pracy. § 19 rozporządzenia MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania (...)
 • 2011-03-02Chorobowe pod lupą. Pracodawca może sprawdzać L4

  (...) pracowniczych i stanowić przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Taka sytuacja jest możliwa jednak tylko wówczas, gdy pracownikowi można przypisać winę (...)
1| 2|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy kodeks pracy art 52? Zadaj pytanie na forum o kodeks pracy art 52 lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania kodeks pracy art 52