Na skróty
Fraza

"kodeks wykroczeń drogowych art 86"

została znaleziona (70 wyników)
 • Opinia prawna na temat "kodeks wykroczeń drogowych art 86"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "kodeks wykroczeń drogowych art 86", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • Kodeks pracy > Akty prawne > Firma

  (...) dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz. Urz. WE L 263 z 24.09.1983, z późn. zm.), dyrektywy 86/188/EWG z dnia 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem (...)
 • 2012-01-04Pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń

  (...) Pytanie: Jakie okoliczności trzeba ustalić, by możliwe było pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Odpowiedź: Art (...)
 • Aktualny taryfikator mandatów w Money.pl

  (...) . Kwalifikacja prawna wg. kodeksu wykroczeń Naruszenie Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą * Grzywna w zł 241. art. 86 § 1 spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu (...)
 • 2012-09-14Umorzono sprawę wykroczenia drogowego Jarosława Wałęsy

  (...) rejonowego, co zgodnie z art. 45 Kodeksu wykroczeń oznacza, że nastąpiło przedawnienie karalności za wykroczenie. Jak uściślił Kosiorek, także art. 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wskazuje (...)
 • Punkty karne

  (...) szczególnym 01 Popełnienie przestępstwa drogowego art.173, 174, 177 § 1 lub 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k. 10 02 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa art. 86 § 1 lub 2 k.w. 6 03 (...)
 • 2010-08-26Fotoradar musi pokazać sprawcę wykroczenia?

  (...) powierzyło się pojazd do kierowania (art. 78 ust. 4 prawa o ruchu drogowym), nie jest czynem z art. 97 kodeksu wykroczeń, jak to wskazała straż miejska. Może natomiast stanowić czyn z art. 65 par. 2 k.w (...)
 • 2007-07-04Wznowienie postępowania w sprawie o wykroczenia

  (...) skazania? Czy taki wniosek może sporządzić tylko adwokat ? Odpowiedź: Zgodnie z art. 113 § 1Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, do wznowienia postępowania prawomocnie zakończonego w trybie (...)
 • 2006-01-28Krajowy Rejestr Karny a wykroczenie

  (...) Pytanie: Czy osoba uznana przez sąd za winną wykroczenia z art. 65 § 2 kodeksu wykroczeń w związku z art. 78 ust. 4 prawa o ruchu drogowym ma się uważać za osobę karaną i na pytanie w ankiecie (...)
 • 2010-12-31Zmiany w prawie o ruchu drogowym

  (...) oraz straże gminne (miejskie). W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.) wprowadzono nowy art. 92a o treści: „Art. 92a. Kto, prowadząc pojazd (...)
 • 2010-12-31Zmiany w prawie o ruchu drogowym

  (...) oraz straże gminne (miejskie). W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.) wprowadzono nowy art. 92a o treści: „Art. 92a. Kto, prowadząc pojazd (...)
 • 2006-10-10Odpowiedzialność karna za wypadek drogowy

  (...) , osoby w nim uczestniczące doznały naruszenia narządu ciała lub rozstrój zdrowia do 7 dni to mamy do czynienia ze zwykłym wykroczeniem, a nie z przestępstwem. Wykroczenie takie zgodnie z art. 86. § 1 (...)
 • 2014-03-27Grzywna dla właściciela auta za niewskazanie kierowcy zgodna z Konstytucją

  (...) Wyrokiem z 12 marca 2014 r. (sygn.akt: P 27/13) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 96 ust. 3 ustawy - Kodeks wykroczeń jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (...)
 • 2010-09-04Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym

  (...) Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 4/06) stwierdzającego niezgodność art. 130a ust. 10 i art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (...)
 • 2010-09-04Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym

  (...) Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 4/06) stwierdzającego niezgodność art. 130a ust. 10 i art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (...)
 • 2013-09-19Fotoradary w Polsce. Ruch Palikota: straż miejska może działać bezprawnie

  (...) , zastosowanie może mieć art. 231 paragraf 1 Kodeksu karnego, który mówi, że funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia, lub nie dopełniając obowiązku, działa na szkodę interesu publicznego (...)
1| 2| 3| 4| 5|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy kodeks wykroczeń drogowych art 86? Zadaj pytanie na forum o kodeks wykroczeń drogowych art 86 lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania kodeks wykroczeń drogowych art 86