Na skróty
Fraza

"podanie o likwidacje konta bankowego"

została znaleziona (20 wyników)
 • Opinia prawna na temat "podanie o likwidacje konta bankowego"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "podanie o likwidacje konta bankowego", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • Poradnik Finansowy | Marketmoney.pl

  (...) gotówkowe Kredyty samochodowe Pożyczki pozabankowe Kredyty gotówkowe konsolidacyjne Konta bankowe Konta osobiste Konta oszczędnościowe Konta młodzieżowe Konta walutowe Karty płatnicze Karty kredytowe Karty (...)
 • Opłaty skarbowe > Wskaźniki > Kalkulatory i wskaźniki > Serwis dla firm msp.money.pl

  (...) użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie 8) zaświadczenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich 9) potwierdzenie złożenia podania (...)
 • Serwis dla firm MSP.MONEY.PL > Zakładam firmę > Formy działalności > Indywidualna działalność gospodarcza

  (...) / likwidacji firmy Działalność raczej w mniejszym rozmiarze Możliwe wszystkie formy opodatkowania w zależności od działalności Konieczność opłacania składek ZUS bez względu na dochody Przepisy Ustawa z dnia 2 (...)
 • 2013-11-12Przetarg OZE: Frampol

  (...) konta Zamawiającego winno nastąpić najpóźniej do dnia 25 listopada 2013r. do godz. 12.00. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formach (...)
 • 2013-11-07Przetarg OZE: Działoszyn

  (...) zabezpieczającej 100 % jej wartości. 8. Zabezpieczenie zaliczki, zgodnie z Wzorem Umowy może być wniesione wyłącznie w formie gwarancji bankowej. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody (...)
 • 2013-10-25Przetarg OZE: Izbica

  (...) na składanie ofert na okres 30 dni licząc od ostatniego dnia terminu na składanie ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych (...)
 • 2013-10-24Przetarg OZE: Szczecin

  (...) : a) pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem (...)
 • 2013-10-15Przetarg OZE

  (...) , słownie: cztery tysiące złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium: 3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto Zamawiającego nr 12124044161111000049563124 lub w jednej z poniżej podanych form (...)
 • 2013-10-03Przetarg OZE

  (...) Wykonawcy i Zamawiającego lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych lub innych danych identyfikacyjnych, c) zmiany warunków realizacji Umowy w odniesieniu (...)
 • 2013-09-27Przetarg OZE

  (...) na konto Wykonawcy w terminie 7 dni od daty (i) wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej rzedstawienia Zamawiającemu, jeżeli Wykonawca nie jest producentem turbin wiatrowych (...)
 • 2013-09-12Przetarg OZE

  (...) w formach wynikających z art. 45 ustawy: 1) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. II Oddział Szczecin, 2) nr 91 1240 3927 1111 0000 4099 2097 3) (w tytule należy wpisać numer (...)
 • 2013-09-04Przetarg OZE

  (...) na wskazany w pkt. 4 rachunek bankowy. Uznanie konta Zamawiającego winno nastąpić najpóźniej do dnia 13 września 2013r. do godz. 12.00. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku (...)
 • 2013-08-26Przetarg na dostawę zestawu do diagnostyki wibroakustycznej w ramach projektu ZIELONA ENERGETYKA

  (...) 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615; b) poręczeniach (...)
 • 2013-08-22Przetarg na budowę elektrowni wiatrowej o mocy około 2MW

  (...) % Wynagrodzenia. Zamawiający dokona przelania zaliczki na konto Wykonawcy w terminie 7 dni od daty: (i) wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej; (ii) przedstawienia Zamawiającemu (...)
 • 2013-08-16Przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych

  (...) może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego, prowadzone w Banku PEKAO SA, Nr konta bankowego 21 1240 2816 1111 0010 3394 2987 2) poręczeniach (...)
1| 2|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy podanie o likwidacje konta bankowego? Zadaj pytanie na forum o podanie o likwidacje konta bankowego lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania podanie o likwidacje konta bankowego