Na skróty
Fraza

"ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia"

została znaleziona (182 wyników)
 • Opinia prawna na temat "ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • 2012-02-19Ochrona osób i mienia

  (...) wprowadzają zmiany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.). (...)
 • 2011-01-02Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych

  (...) Dnia 2 stycznia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Jednym z powodów wprowadzenia nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych (...)
 • 2011-01-02Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych

  (...) Dnia 2 stycznia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Jednym z powodów wprowadzenia nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych (...)
 • 2012-12-01Ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców

  (...) pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U.2012.1262). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie  art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r (...)
 • 2014-01-31Nakłady na najęty lokal lub budynek. Co ze zwrotem kosztów?

  (...) SA w Łodzi z 12 sierpnia 2013 r., sygn. akt I ACa 313/13). W związku zaś z tym, że co do zasady po zakończeniu najmu wynajmującemu przysługuje prawo wyboru (facultasalternativa, czyli upoważnienie (...)
 • 2011-09-16II OSK 1022/08 - Wyrok NSA z 2009-06-22

  (...) w następujących okolicznościach prawnych i faktycznych sprawy.Decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska odmówił wpisania spółki [...] do rejestru przedsiębiorców wprowadzających (...)
 • 2011-09-19FSK 2119/04 - Wyrok NSA z 2005-06-22

  (...) skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny, powołując się na regulację prawna zawartą w art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, wskazał, że za zaległości (...)
 • 2011-09-19FSK 22/04 - Wyrok NSA z 2004-05-05

  (...) chronionej przed upływem trzyletniego okresu przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie powołanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, uprawnień (...)
 • 2011-09-16II OW 3/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

  (...) art. 4 i art. 15 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ wskazujące na właściwość Naczelnego Sądu (...)
 • 2011-09-19I SA/Op 151/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-04-22

  (...) ./ jest zatem zobowiązaniem podatkowym zdefiniowanym w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 136 poz. 926 ze zm./ tzn. jest zobowiązaniem podatnika do zapłaty podatku (...)
 • 2011-09-19FSK 2030/04 - Wyrok NSA z 2005-04-22

  (...) . 121 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Zwróciła uwagę na to, że konstrukcja art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (...)
 • 2011-09-19II FSK 263/05 - Wyrok NSA z 2006-02-22

  (...) TezyZarzut naruszenia art. 144, art. 147, art. 148 par. 1 i art. 150 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ - jako normujących przebieg (...)
 • 2011-09-19FSK 508/04 - Wyrok NSA z 2004-09-22

  (...) ustawy z dnia 16 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./;2/ naruszenie przepisu postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy - w szczególności (...)
 • 2011-09-19FSK 2587/04 - Wyrok NSA z 2005-06-22

  (...) osób jest pozbawiony wolności. Podkreślił, że par. 36 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania, regulujący tryb (...)
 • 2011-09-19I FSK 189/06 - Wyrok NSA z 2006-11-22

  (...) oraz art. 145 par. 1 pkt c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.Zarzucając (...)
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| ... +10| 13
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia? Zadaj pytanie na forum o ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia