Na skróty
 • WAŻNE: GPW kasuje WIG50 i WIG250
Fraza

"ustawy o drogach publicznych"

została znaleziona (46 wyników)
 • Opinia prawna na temat "ustawy o drogach publicznych"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "ustawy o drogach publicznych", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • 2014-08-24Ustawa o zbiórkach publicznych. MAC ma już 300 zgłoszeń

  (...) Nowe przepisy umożliwiające zgłaszanie zbiórek publicznych drogą elektroniczną obowiązują od 18 lipca. W tym czasie do MAC trafiło 300 zgłoszeń - niemal połowa w formie papierowej. Organizacje (...)
 • 2014-07-18Nowa ustawa o zbiórkach publicznych. Będzie łatwiej

  (...) - to główne zmiany, jakie wprowadza wchodząca dziś w życie nowa ustawa. Ustawę o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych przygotowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z organizacjami (...)
 • Prawo administracyjne > Porady > Porady prawne > Prawo w serwisie Money.pl

  (...) z pracownikiem samorządowym ma zastosowanie ustawa o pracownikach samorządowych?... Ocena pracy urzędnika jako informacja publiczna Pytanie: Zażądałem od wójta w trybie dostępu do informacji publicznej wydania (...)
 • GALERIA: Legendarne Autosany znikną z polskich dróg? Firma bankrutuje

 • 2014-05-11Rowerzyści w Polsce. Prezydent podpisał ustawę w sprawie dróg rowerowych

  (...) rozwojowi turystyki rowerowej na wielu nowych, atrakcyjnych krajobrazowo trasach. Poprzez zmianę ustawy o drogach publicznych nowelizacja umożliwi też budowanie dróg rowerowych poza drogami przeznaczonymi (...)
 • 2014-08-17Oświadczenia majątkowe osób publicznych. "Za szeroka lista osób"

  (...) projekt ustawy o oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje publiczne. Upłynął termin tzw. konsultacji społecznych, jakim poddany był projekt, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wśród (...)
 • 2014-08-03Współpraca ze służbami. Autolustracja tylko przy publicznym pomówieniu?

  (...) Zapis, że tylko publiczne pomówienie o współpracę z tajnymi służbami PRL daje prawo do sądowej autolustracji, jest niezgodny z konstytucją - twierdzi w skardze konstytucyjnej kobieta, której sądy (...)
 • Podmiot publiczny

  (...) Podmiot publiczny A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Podmiot publiczny podmiot publiczny jest jedną ze stron partnerstwa publiczno ? prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2009 (...)
 • 2014-08-06Ustawa o petycjach. Senat debatował o kształcie prawa

  (...) w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Ustawa dopuszcza, oprócz pisemnej formy petycji, także składanie jej drogą elektroniczną. O tym, czy pismo (...)
 • 2014-07-03Nowela ustawy o autostradach i funduszu drogowym wchodzi w życie

  (...) lub osób. Pieniądze te mają być przeznaczane na budowę i utrzymanie dróg krajowych oraz na potrzeby gromadzenia danych o drogach publicznych i sporządzania informacji o sieci dróg publicznych, jak również (...)
 • 2014-05-22Bez poprawek do ustawy ułatwiającej składanie wniosków online

  (...) usług administracji publicznej - PAP) wypełnić formularz i drogą elektroniczną złoży np. wniosek o zezwolenie, wniosek o wpis do rejestru lub wniosek o zmianę danych w zezwoleniu lub rejestrze. Nowe (...)
 • Skup akcji własnych

  (...) z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, 2a) spółki publicznej, nabywającej akcje w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych zamiennych na akcje, 3) nabycia akcji w drodze (...)
 • Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych

  (...) , koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, f) z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych, g) na rozpoczęcie lub prowadzenie (...)
 • Stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego

  (...) w drodze egzekucji, nadając im klauzulę wykonalności. Sąd odmawia uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, jeżeli: 1) według przepisów ustawy spór (...)
 • Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

  (...) polubownym będzie obejmowało więcej niż jedną instancję, powyższa zasada dotyczy ostatecznego wyroku sądu polubownego rozstrzygającego o żądaniach stron. Strona może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu (...)
 • 2014-06-12Specustawa drogowa trafi do prezydenta. Senat nie zgłosił poprawek

  (...) dzisiaj do niej żadnych poprawek. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia noweli bez poprawek głosowało 52 senatorów, 1 było przeciwny, a 25 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja ustawy (...)
1| 2| 3| 4|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy ustawy o drogach publicznych? Zadaj pytanie na forum o ustawy o drogach publicznych lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania ustawy o drogach publicznych