Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plArchiwumPrzeglądaj wg tagówKodeks postępowania cywilnego

Money.pl - tag kodeks postępowania cywilnego

Sędzia sam powinien sięgać do publicznych rejestrów elektronicznych
2016-11-03

Sędzia sam powinien sięgać do publicznych rejestrów elektronicznych

Sąd Najwyższy w jednym z najnowszych wyroków wskazał, że sąd powinien skorzystać z elektronicznego systemu ksiąg wieczystych, by rozwiać wątpliwości. Może to oznaczać odwrót od widocznego w sądach w ostatnich latach formalizmu.

Europejskie Poświadczenie Spadkowe. Wejdą ważne zmiany dotyczące dziedziczenia
2016-08-04

Europejskie Poświadczenie Spadkowe. Wejdą ważne zmiany dotyczące dziedziczenia

Rejestr spadkowy, czyli publiczny rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną, ma gromadzić informacje o sądowych postanowieniach stwierdzających nabycie spadku i wydawanych przez notariuszy aktach poświadczeniach dziedziczenia potwierdzających prawa do spadku.

Mediacja i arbitraż w sprawach cywilnych - co się zmieni od 2016 roku?
2015-10-30

Mediacja i arbitraż w sprawach cywilnych - co się zmieni od 2016 roku?

Wprowadzone zmiany mają stworzyć systemu zachęt finansowych dotyczących kosztów sądowych. Przykładowo - wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem będzie zwolniony od opłaty sądowej.

Roszczenie pieniężne - do jakiej kwoty można dochodzić w e-sądzie?
2015-09-30

Roszczenie pieniężne - do jakiej kwoty można dochodzić w e-sądzie?

Wbrew przepisom Kodeksu postępowania cywilnego, w e-sądzie możliwe jest dochodzenie roszczenia pieniężnego jedynie do wysokości 100 milionów złotych.

Mediacja w sprawach o rozwód i separację. Kiedy sąd może ją nakazać
2015-09-30

Mediacja w sprawach o rozwód i separację. Kiedy sąd może ją nakazać

Małżonkowie mogą wybrać osobę mediatora. Jeśli tego nie uczynią, decyzję o osobie prowadzącego mediacje podejmie sąd, kierując się wiedzą i doświadczeniem mediatora.

Wartość przedmiotu sporu. Jak ją obliczyć?
2015-06-01

Wartość przedmiotu sporu. Jak ją obliczyć?

Żeby postępowanie w ogóle się rozpoczęło, trzeba ustalić, o co strony się spierają i jaką to ma wartość. Zobacz, jak zrobić to poprawnie.

Wysłuchanie małoletniego w toku postępowań sądowych
2014-10-28

Wysłuchanie małoletniego w toku postępowań sądowych

Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia.

Ważne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego
2014-10-15

Ważne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Nowe rozwiązania zapewnią m. in. szybsze i tańsze odzyskiwanie długów.

Kodeks postępowania cywilnego - rząd szykuje zmiany
2014-06-26

Kodeks postępowania cywilnego - rząd szykuje zmiany

Projekt nowelizacji przepisów ma doprowadzić do wdrożenia elektronicznego prowadzenia spraw w księgach wieczystych.

Kodeks postępowania cywilnego. Co z informatyzacją ksiąg wieczystych?
2014-06-24

Kodeks postępowania cywilnego. Co z informatyzacją ksiąg wieczystych?

Projekt noweli Kpc przyjęty przez rząd trafi do Sejmu.

Firma - tag kodeks postępowania cywilnego

Zawezwanie do próby ugodowej. Jak przygotować i kiedy ma sens?
2015-03-16

Zawezwanie do próby ugodowej. Jak przygotować i kiedy ma sens?

to tani sposób na rozmowy ostatniej szansy z kontrahentem, w stosunku do którego przysługują nam roszczenia cywilne.

Powództwo przeciwegzekucyjne w postępowaniu cywilnym
2013-07-31

Powództwo przeciwegzekucyjne w postępowaniu cywilnym

Procedura cywilna obowiązująca w Polsce przewiduje środki zaskarżenia od każdego rodzaju rozstrzygnięcia, które zapada w sądowym postępowaniu cywilnym.

Ważne zmiany dla firm w kodeksie postępowania cywilnego
2011-07-21

Ważne zmiany dla firm w kodeksie postępowania cywilnego

Należą do nich m.in. likwidacja postępowania gospodarczego, przeniesienie części spraw do sądów administracyjnych czy modyfikacja postępowania dowodowego - pisze dla Money.pl Małgorzata Nowotnik, adwokat z kancelarii Noerr.

Prawo - tag kodeks postępowania cywilnego

Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
2016-11-30

Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

Jeżeli zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką nie zastosuje się dobrowolnie do postanowienia nakazującego oddanie osoby, sąd, na wniosek uprawnionego, zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie tej osoby.

Konstruowanie pozwu. Co się zmieniło w 2016 roku?
2016-04-27

Konstruowanie pozwu. Co się zmieniło w 2016 roku?

2016 rok przyniósł dwie istotne zmiany w zakresie konstruowania najważniejszego pisma w postępowaniu sądowym jakim jest pozew.

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem. Sąd może za to ukarać finansowo
2013-10-02

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem. Sąd może za to ukarać finansowo

Rodzic, który mieszka z dzieckiem ma obowiązek przygotowania go na spotkanie z drugim rodzicem, a jeśli będzie ono odbierane z domu, wydania dziecka.