Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plArchiwumPrzeglądaj wg tagówKonflikt między wspólnikami

Prawo - tag konflikt między wspólnikami

Powództwo o wyłączenie wspólnika ze spółki z o. o.
2016-12-21

Powództwo o wyłączenie wspólnika ze spółki z o. o.

Przepis art. 266 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, iż z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika, sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli ich udziały wspólników stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.