Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl - tag sąd opiekuńczy

Opieka nad ubezwłasnowolnionym. Jakie obowiązki ma opiekun?
2015-06-25

Opieka nad ubezwłasnowolnionym. Jakie obowiązki ma opiekun?

Sąd opiekuńczy może zobowiązać opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów należących do ubezwłasnowolnionego.

Przemoc wobec dzieci. Kiedy zawiadamiać sąd opiekuńczy
2013-11-30

Przemoc wobec dzieci. Kiedy zawiadamiać sąd opiekuńczy

Jeśli rodzice nie wykonują należycie lub nadużywają władzy rodzicielskiej, należy zawiadomić o tym fakcie sąd opiekuńczy.

Prawo - tag sąd opiekuńczy

Ograniczenia w utrzymywaniu kontaktów rodzica z dzieckiem
2016-10-31

Ograniczenia w utrzymywaniu kontaktów rodzica z dzieckiem

Prawo i obowiązek kontaktów są atrybutami przysługującymi zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Czasem jednak pojawia się potrzeba ingerencji w zakres i sposób ich wykonywania.