Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl - tag władza rodzicielska

Opinie biegłych w sprawach o opiekę nad dzieckiem
2014-10-01

Opinie biegłych w sprawach o opiekę nad dzieckiem

Opinia biegłego, jako jeden z dowodów, może być zgłaszana przez stronę aby wykazać dochodzone przez nią roszczenia w ramach ogólnej zasady procesu cywilnego.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Kiedy następuje?
2013-03-02

Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Kiedy następuje?

Jeśli przemawia za tym dobro dziecka, sąd może ograniczyć jednemu bądź obojgu rodzicom władzę rodzicielską.

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie. Co daje porozumienie rodzicielskie
2012-02-06

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie. Co daje porozumienie rodzicielskie

Brak porozumienia podczas rozwodu uniemożliwia pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej.

Prawo - tag władza rodzicielska

Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
2016-11-30

Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

Jeżeli zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką nie zastosuje się dobrowolnie do postanowienia nakazującego oddanie osoby, sąd, na wniosek uprawnionego, zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie tej osoby.