Niższe od oczekiwań tempo wzrostu inwestycji w II kwartale 2005roku wraz z brakiem presji inflacyjnej ze strony pozostałychskładowych PKB skłoni RPP do redukcji stóp procentowych narozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu - uważają pytani przezPAP ekonomiści.
PAP
Czytaj także
Polecane galerie