Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

CBOS - religijność Polaków

0
Podziel się:

Zdecydowana większość dorosłych Polaków (93%) uznaje się za katolików. Wyznawcy innych religii, według własnych deklaracji, stanowią jedynie 1,8% ogółu badanych - wynika z sondażu CBOS. W ciągu ostatnich trzech lat wzrósł natomiast dwukrotnie (z 2,1% do 4,2%) odsetek osób, które zaliczają się do grupy bezwyznaniowej, ateistów lub agnostyków.

bEEeroDF

Natomiast jeśli chodzi o deklaracje wiary, 94% spośród ogółu badanych uważa się za wierzących, z czego co jedenasty (9%) określa swoją wiarę jako głęboką. Tylko co szesnasty ankietowany (6%) twier­dzi, że jest niewierzący, w tym jedynie trzech na stu (3%) mówi o całkowitym braku wiary.
Z badania wynika, że ponad połowa badanych (54%) bierze udział w praktykach religijnych co najmniej raz w tygodniu, w tym 6% praktykuje kilka razy w tygodniu. Niespełna co piąty dorosły Polak (18%) praktykuje średnio jeden lub dwa razy w miesiącu, a tylko nieco większy odsetek badanych (20%) uczestniczy w nabożeństwach religijnych kilka razy w roku. Co dwunasty (8%) w ogóle nie praktykuje.
Od 2005 roku, a więc od czasu śmierci Jana Pawła II, odsetek osób przyznających, że regularnie, a więc minimum raz w tygodniu uczestniczą w praktykach religijnych, zmniejszył się z 58% do 52%. Od 2005 roku odsetek osób w wieku od 18 do 24 lat praktykujących religijnie co najmniej raz w tygodniu zmniejszył się łącznie o 7 punktów (z 51% do 44%), istotnie wzrosła natomiast (o 5 punktów - z 10% do 15%) liczba młodych ludzi, którzy w ogóle nie uczestniczą w obrzędach kościelnych.

IAR

bEEeroEi
wiadomości
IAR
KOMENTARZE
(0)