Notowania

forum
14.11.2009 17:39

Forum Proeuropejskie na Białorusi

       Uczestnicy pierwszego na Białorusi Forum Proeuropejskiego przyjęli rezolucję, w której deklarują współpracę z władzami w obronie narodowych interesów i pogłębiania współpracy z Unią Europejską. Forum w Mińsku zorganizował opozycyjny ruch "O wolność", któremu przewodniczy były kandydat na prezydenta Aleksander Milinkiewicz.
       Ponad ośmiuset delegatów ze wszystkich regionów Białorusi zgodziło się zadeklarować współpracę z białoruskimi władzami pod warunkiem przywrócenia wolności mediów oraz poszanowania praw obywatelskich do gromadzenia się, stowarzyszania i wyrażania poglądów politycznych. Zdaniem lidera białoruskiej opozycji Aleksandra Milinkiewicza to dopiero początek trudnej drogi do integracji z Unią Europejską.
       W Forum uczestniczyli zachodni dyplomaci i politycy. Polskę reprezentowali wicemarszałek senatu Zbigniew Romaszewski, eurodeputowany Jacek Protasiewicz i ambasador RP w Mińsku Henryk Litwin.  

Podziel się
Dodaj komentarz