Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Prezydent-Narodowa Rada Rozwoju-inauguracja

0
Podziel się

W Pałacu Prezydenckim trwa uroczysta inauguracja Narodowej Rady Rozwoju z udziałem Lecha Kaczyńskiego.

bEglrrVN

Prezydent wręczył akty powołania na członków Rady i otworzył jej obrady. Zaznaczył, że przed tym gremium stoją teraz istotne zadania.

Lech Kaczyński nie krył też zadowolenia, że mianowani przez niego doradcy różnią się w swoich przekonaniach i profesjach. Jego zdaniem czyni to Radę ponadpolityczną. Według Lecha Kaczyńskiego to bardzo duża zaleta tego kolektywu. Jak powiedział prezydent - odmienność spojrzeń jest niezmiennie potrzebna w myśleniu perspektywicznym o kraju.

Lech Kaczyński jednocześnie podziękował członkom Rady za zgodę na wejście do jej struktur. Zaznaczył, że nikt nie odmówił takiemu zaproszeniu.

bEglrrVP

Obecnie trwa inauguracyjna debata Rady. Poruszane na niej są zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie i ich ekonomiczne konsekwencje oraz stan systemu ubezpieczeń społecznych.

(więcej)

:Narodowa Rada Rozwoju została powołana jako gremium opiniodawczo-doradcze przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zdaniem prezydenta, powstanie Rady było konieczne, gdyż nie ma obecnie w Polsce organu, które stwarzałoby możliwość debaty programowej o rozwoju naszego kraju i jego przyszłości. Prezydent chciałby, aby Narodowa Rada Rozwoju definiowała kluczowe wyzwania i oceny zagrożeń rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz formułowała cele strategiczne. Efektem jej prac będą przekrojowe analizy, dotykające problemów ekonomicznych i społecznych.
W skład Narodowej Rady Rozwoju wchodzą wybitni przedstawiciele różnych środowisk akademickich - naukowcy reprezentujący dziedziny takie jak: makroekonomia i finanse, prawo, socjologia i polityka społeczna, gospodarka przestrzenna, integracja europejska czy energetyka. Jej członkami są także szefowie głównych związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Zaproszenie przyjęli także reprezentanci wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.
W pracach Rady będą uczestniczyli także - specjaliści w zagadnieniach, które będą poruszane na spotkaniach, oraz przedstawiciele prezydenta - ministrowie, doradcy i współpracownicy.
Rada będzie obradowała na posiedzeniach zwoływanych wedle potrzeb, ale zakłada się, że będzie to nie rzadziej niż co kwartał.

bEglrrWq
wiadomości
IAR
KOMENTARZE
(0)