Notowania

wiadomości
24.04.2013 14:47

RE - reiligie - prześladowania

Podziel się
Dodaj komentarz

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zaapelowało do państw członkowskich o skuteczniejszą walkę i zapobieganie rosnącej przemocy wobec wspólnot religijnych. Raport przygotowany przez włoskiego posła Luckę Volonte wiele miejsca poświęca prześladowaniu na świecie chrześcijan.
Zgromadzenie jest zaniepokojone rosnącą na świecie liczbą brutalnych ataków na wspólnoty religijne. W rezolucji przypomina, że współistnienie grup religijnych i wolność wyznania są przejawem pluralizmu niezbędnego w demokracji jak również gwarancją praw człowieka. Aby prawa te były lepiej respektowane, posłowie wezwali państwa członkowskie, by wszelkie zawierane umowy ekonomiczne, polityczne i kulturalne z państwami trzecimi, zawierały klauzę respektowania wolności religii.
Równocześnie rezolucja podkreśla konieczność walki z wszelkimi formami religijnego fundamentalizmu, który - jak stwierdza - prowadzi do terroryzmu. Posłowie zaapelowali o szeroką edukację i dialog, które zapobiec mogą tym negatywnym zjawiskom.
Do rezolucji wniesiono wiele poprawek, między innymi mówiących o równym traktowaniu przez państwo osób wierzących i niewierzących oraz o zapewnieniu możliwości wyboru nauki religii lub wiedzy o wyznaniach i etyki.

Informacyjna Agencja Radiowa

Tagi: wiadomości, IAR
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz