Notowania

wiadomości
09.06.2011 17:30

Senat-CBA-informacja

Szef CBA chce, by ta instytucja coraz mniej kojarzyła się z polityką. Paweł Wojtunik przedstawił w Senacie informację o działalności tej służby w ubiegłym roku.

Podziel się
Dodaj komentarz

W 2010 roku działalność CBA obejmowała przede wszystkim przeciwdziałanie zagrożeniom dla procesów prywatyzacyjnych, zamówień publicznych oraz realizacji programów rządowych wiążących się z wydatkowaniem znaczących środków publicznych. Szczególną uwagę skoncentrowano na monitorowaniu procedur objętych osłoną w ramach "tarczy antykorupcyjnej". Zdecydowanie większą uwagę zwrócono też na edukacyjno-profilaktyczny aspekt aktywności CBA.
W 2010 r. w jednostkach organizacyjnych Biura wszczętych zostało 257, a zakończonych 320 spraw operacyjnych. Łączna liczba prowadzonych spraw wyniosła 586. W ubiegłym roku wszczęte zostały 162 postępowania przygotowawcze, zakończono - 190, zaś łączna liczba prowadzonych wyniosła 374. Sprawy o charakterze korupcyjnym były przedmiotem ponad 40 procent wszczętych śledztw. Dotyczyły one najczęściej działalności terenowej administracji rządowej i sektora gospodarczego.
CBA badała często jednostki samorządu terytorialnego, administracji centralnej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Działania kontrolne Biura ujawniły szkody w mieniu Skarbu Państwa przekraczające 586 milionów złotych. W ubiegłym roku 517 osobom przedstawiono 1625 zarzutów popełnienia przestępstwa.

Tagi: wiadomości, IAR
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz