Notowania

konstytucja
03.11.2009 16:43

2 XII TK zbada zgodność z konstytucją wliczania ocen z religii

2 grudnia Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zbada, czy wliczanie ocen z religii i etyki do średniej ocen jest zgodne z konstytucją. Regulują to przepisy rozporządzenia ministra edukacji z 2007 roku. Wniosek o zbadanie konstytucyjności tych przepisów złożyli posłowie Lewicy.

Podziel się
Dodaj komentarz

2 grudnia Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zbada, czy wliczanie ocen z religii i etyki do średniej ocen jest zgodne z konstytucją. Regulują to przepisy rozporządzenia ministra edukacji z 2007 roku. Wniosek o zbadanie konstytucyjności tych przepisów złożyli posłowie Lewicy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007 roku stanowi, że począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej wlicza się także oceny klasyfikacyjne uzyskane z religii albo etyki, na którą uczeń uczęszczał w danym roku szkolnym.

Chodzi o podpisaną przez Romana Giertycha nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zgodnie z którą choć udział w zajęciach z religii lub etyki jest nieobowiązkowy, to stopień z tych przedmiotów jest wliczany do średniej ocen na świadectwie szkolnym.

Poza tym uczniowi kończącemu szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną lub dotychczasową szkołę ponadpodstawową w zakresie klasyfikacji końcowej wlicza się oceny klasyfikacyjne z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na te zajęcia w czasie nauki w danej szkole.

W ocenie klubu SLD wliczanie ocen z religii i etyki narusza zasadę bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, równowagę między uprawnieniami rodziców a wolnością sumienia i wyznania. Ponadto - jak zaznaczają - rozporządzenie jest niezgodne z przepisem ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, stanowiącym zakaz zmuszania obywateli do brania - lub niebrania - udziału w praktykach religijnych.

Ponadto - jak podkreślają wnioskodawcy - rozporządzenie jest również niezgodne przepisem tej ustawy, który stanowi że Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii lub przekonań; nie prowadzi żadnej indoktrynacji obywateli, nie preferuje - bezpośrednio czy pośrednio - jakichkolwiek orientacji światopoglądowych, religijnych czy filozoficznych.

Posłowie SLD zwracają również uwagę, że nauczanie religii dzieci i młodzieży jest wewnętrzną sprawą związków wyznaniowych. Katecheza szkolna - ich zdaniem - ma służyć przekazaniu wiedzy religijnej, a państwo nie powinno ingerować w zasady oceniania uczestnictwa ucznia w katechezie. W ocenie wnioskodawców przedmiotem oceny jest nie tylko wiedza, ale i postawa prezentowana podczas zajęć.

Wnioskodawcy uważają, że zasady nauczania religii w szkołach, oceniania uczniów, w szczególności także wliczania lub niewliczania ocen do średniej powinny znaleźć się nie w rozporządzeniu, lecz w ustawie.

Po raz pierwszy wniosek w tej sprawie został złożony w poprzedniej kadencji Sejmu przez posłów Lewicy i Demokratów. Wniosek stracił jednak ważność wraz z zakończeniem działalności poprzedniego Sejmu, m.in. dlatego, że części posłów, która podpisała się pod poprzednim wnioskiem, nie ma już w Sejmie.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.(PAP)

dom/ malk/ jra/

Tagi: konstytucja, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz