Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

ARiMR uruchomi nabór wniosków na pomoc w likwidacji szkód klęskowych

0
Podziel się:

Od 30 października do 12 grudnia br. Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie dotacji na wznowienie produkcji
rolnej w gospodarstwach zniszczonych przez klęski żywiołowe w 2012 lub 2013 roku - poinformował
Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

bEsApsoR

Od 30 października do 12 grudnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie dotacji na wznowienie produkcji rolnej w gospodarstwach zniszczonych przez klęski żywiołowe w 2012 lub 2013 roku - poinformował Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

Takie wsparcie przysługuje rolnikom, którzy ponieśli straty w 2012 lub 2013 roku w wyniku działania m.in.: przymrozków wiosennych, suszy, powodzi, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu, pioruna.

Szkody w majątku trwałym, czyli w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich albo stadach podstawowych zwierząt gospodarskich muszą wynieść co najmniej 10 tys. zł, natomiast straty w produkcji rolnej, czyli uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach, muszą być wyższe niż 30 proc. wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie w roku 2012 lub 2013.

bEsApsoT

W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie zarówno w 2012 r., jak i w 2013 r. istnieje możliwość uwzględnienia ich łącznie we wniosku, jeżeli są spełnione w każdym z tych lat osobno warunki przyznania pomocy - czyli zarówno w 2012 jak i w 2013 roku w gospodarstwie powstały odpowiednio wysokie straty w majątku produkcyjnym, jak i w produkcji rolnej.

Na jedno gospodarstwo rolne w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013 można maksymalnie dostać 300 tys. zł, przy czym Agencja zwraca do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez rolnika na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa.

Pomoc może być przyznana wyłącznie na inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakup wyłącznie nowych maszyn lub urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, odtwarzanie sadów lub plantacji wieloletnich, zakup zwierząt hodowlanych.

O kolejności pomocy zdecyduje liczba punktów przyznanych na podstawie takich kryteriów, jak: wysokość wnioskowanej kwoty pomocy oraz wysokość szkód (określona procentowo) w uprawach, zwierzętach gospodarskich lub rybach.

bEsApsoZ

Tegoroczny nabór wniosków o pomoc z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych będzie już z szóstym z kolei. Zostanie on przeprowadzony dzięki zwiększeniu puli środków na ten cel o 31,5 mln euro (dotychczas było 100 mln euro). Pozwoli to na sfinansowanie także wszystkich pozytywnie zweryfikowanych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w dotychczas przeprowadzonych pięciu naborach.

Pomoc dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały z powodu klęsk żywiołowych, jest finansowana z pieniędzy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. (PAP)

awy/ je/

bEsApspu
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)