Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

CBOS: większość dobrze ocenia prezydenta, źle Sejm i Senat

0
Podziel się:

W październiku 63 proc. badanych dobrze oceniło prezydenta Bronisława
Komorowskiego; 22 proc. wystawiło mu negatywną ocenę. Dobrą opinię o Sejmie ma 13 proc., złą - 71
proc. Lepiej oceniany jest Senat: 19 proc. ocen pozytywnych, 53 proc. negatywnych - wynika z
sondażu CBOS.

bEEfAfTV

W październiku 63 proc. badanych dobrze oceniło prezydenta Bronisława Komorowskiego; 22 proc. wystawiło mu negatywną ocenę. Dobrą opinię o Sejmie ma 13 proc., złą - 71 proc. Lepiej oceniany jest Senat: 19 proc. ocen pozytywnych, 53 proc. negatywnych - wynika z sondażu CBOS.

CBOS zapytał też Polaków o ocenę działalności związków zawodowych. 35 proc. ma dobre zdanie o NSZZ "Solidarność", tyle samo respondentów źle ocenia działalność tego związku. Z kolei 26 proc. pozytywnie ocenia funkcjonowanie OPZZ, a 31 proc. negatywnie.

W październiku ubyło nieco osób dobrze oceniających pracę prezydenta - jest ich mniej o 3 punkty w porównaniu do badań z września. Nie zmieniła się natomiast liczba osób oceniających negatywnie prezydenturę Komorowskiego. Z kolei o 3 punkty procentowe - do 15 proc. - wzrosła liczba osób, które nie mają wyrobionego zdania na temat głowy państwa. Działalność prezydenta spotyka się z uznaniem przeważającej części badanych ze wszystkich grup społeczno-demograficznych. Aprobacie tej sprzyja zadowolenie z sytuacji materialnej gospodarstwa domowego (69 proc.), starszy wiek (71 proc. osób w wieku 65 lat i więcej) oraz lewicowe poglądy polityczne (74 proc.).

bEEfAfTX

Pozytywne opinie o pracy Bronisława Komorowskiego są niemal powszechne wśród potencjalnych wyborców PO (88 proc.), PSL (86 proc.) i SLD (81 proc.). Wyraża je też przeważająca część elektoratu PiS (51 proc.).

Od września przybyło osób niezadowolonych z pracy posłów (wzrost o 6 punktów, do 71 proc.), jednocześnie o 7 punktów procentowych (do 13 proc.) spadła liczba pozytywnych ocen pracy posłów. O 1 punkt procentowy - do 16 proc. - wzrosła liczba osób, które nie mają wyrobionej opinii na temat pracy wyższej izby parlamentu.

Od września o 1 punkt procentowy (do 53 proc.) zmalała liczba osób, które deklarują rozczarowanie funkcjonowaniem Senatu. Również o 1 punkt procentowy (do 19 proc.) zmalała liczna osób zadowolonych z pracy senatorów. Z kolei 28 proc. - wzrost o 2 punkty procentowe - nie ma zdania na temat funkcjonowania wyższej izby parlamentu.

Wykrystalizowanej opinii na temat działalności Sejmu i Senatu sprzyja życie w dużej aglomeracji (odpowiednio 20 proc. i 28 proc.). Nieco lepszej oceny obu izb parlamentu dokonują badani zadowoleni ze swoich warunków materialnych (odpowiednio 20 proc. i 28 proc.) oraz respondenci młodzi (odpowiednio 19 proc. i 28 proc. osób w wieku 18-24 lata).

bEEfAfUd

We wszystkich elektoratach partyjnych przeważa niezadowolenie z pracy posłów. Rozczarowanie funkcjonowaniem izby niższej parlamentu deklaruje również dominująca część osób o niesprecyzowanych preferencjach partyjnych (69 proc.), niepewnych swojego udziału w wyborach (71 proc.) oraz biernych politycznie (74 proc.).

W porównaniu z badaniem sprzed miesiąca o 2 punkty proc. zwiększyła się grupa osób dobrze oceniających NSZZ "Solidarność"; o tyle samo więcej było w październiku osób negatywnie oceniających "S". Z kolei o 4 punkty proc. zmniejszyła się grupa osób, które nie mają wykrystalizowanej opinii na temat tego związku zawodowego.

O 3 punkty proc. (do 26 proc.) wzrósł odsetek osób pozytywnych ocen działalności OPZZ, jednocześnie o tyle samo - do 31 proc. - wzrosła grupa osób, które są rozczarowane funkcjonowaniem tej centrali związkowej. O 6 punktów proc. - do 46 proc. - zmalała grupa osób, które nie umiały jednoznacznie ocenić pracy OPZZ.

Krytyczny stosunek do obu central związkowych jest częstszy wśród badanych z większych miejscowości (49 proc.), uzyskujących wyższe dochody per capita (48 proc.) oraz legitymujących się wyższym wykształceniem (46 proc.). Opinie o NSZZ "Solidarność" różnicuje ponadto wiek i światopogląd respondentów - jego działalność spotyka się z większą aprobatą osób w wieku od 18 do 24 lat (42 proc.) oraz ankietowanych identyfikujących się z prawicą polityczną (44 proc.)

bEEfAfUe

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3-9 października 2013 roku na liczącej 1066 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

mzk/mok/ mag/

bEEfAfUy
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)