Notowania

wiadomości
24.04.2013 15:05

CBOS: zdecydowana większość Polaków negatywnie o sytuacji w kraju

Zdecydowana większość Polaków (71 proc.) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania było 17 proc. badanych, a 12 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie - wynika z kwietniowego sondażu CBOS.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zdecydowana większość Polaków (71 proc.) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania było 17 proc. badanych, a 12 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie - wynika z kwietniowego sondażu CBOS.

Według badań CBOS od marca do kwietnia o 3 punkty procentowe wzrosła liczba respondentów negatywnie oceniających rozwój sytuacji w kraju, a o 2 punkty procentowe zmalała liczba badanych dobrze oceniających rozwój sytuacji w Polsce.

Negatywne oceny rozwoju sytuacji w kraju - jak podkreśla CBOS - przeważają we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych, ale szczególnie krytyczni są niewykwalifikowani, bezrobotni, badani o najniższych miesięcznych dochodach per capita oraz źle oceniający własne warunki materialne.

Z badań CBOS wynika również, że od marca praktycznie nie zmieniły się prognozy rozwoju sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku. Tak samo, jak przed miesiącem, niemal połowa ankietowanych (46 proc.) nie przewiduje zmian w tym zakresie, dwie piąte (39 proc.) obawia się pogorszenia, a tylko nieliczni respondenci (7 proc., spadek o 2 punkty proc.) liczą na poprawę, a 8 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat.

Pogorszenia sytuacji w Polsce - jak zaznacza CBOS - obawia się połowa spośród tych, którzy oceniają, że zmierza ona w złym kierunku, a dwie piąte z tej grupy prognozuje stabilizację. Wśród osób, które pozytywnie oceniają rozwój sytuacji w kraju, tylko jedna piąta liczy na poprawę, a dwie trzecie nie przewiduje zmian.

W ciągu ostatniego miesiąca - jak wynika z badań CBOS - ocena sytuacji politycznej zmieniła się minimalnie - nadal większość respondentów (54 proc.) postrzega ją negatywnie, nieco ponad jedna trzecia (35 proc, wzrost o 2 punkty proc.) uznaje za przeciętną, a tylko nieliczni (6 proc., spadek o 1 punkt proc.) oceniają pozytywnie, a 5 proc. nie miało na ten temat zdania.

Według CBOS krytycyzm w ocenach jakości życia politycznego w Polsce dominuje niemal we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Analizy statystyczne wskazują, że opinie na ten temat związane są przede wszystkim z poglądami politycznymi badanych. Najgorzej sytuację polityczną w kraju oceniają osoby identyfikujące się z prawicą, a najlepiej badani o poglądach lewicowych, choć połowa z nich uważa, że sytuacja polityczna w kraju jest zła.

W ocenie CBOS, w stosunku do marca w zasadzie nie zmieniły się przewidywania dotyczące sytuacji politycznej w Polsce. Nadal dominuje przekonanie o utrzymaniu status quo (57 proc., spadek o 2 punkty proc.), nieco ponad jedna czwarta badanych (28 proc., wzrost o 1 punkt proc.) uważa, że w ciągu najbliższego roku jakość życia politycznego w naszym kraju się pogorszy, a tyle samo co przed miesiącem (6 proc.) oczekuje poprawy w tym obszarze.

Z badań CBOS wynika, że oceny sytuacji gospodarczej w kraju są nieco lepsze niż przed miesiącem. Obecnie mniej niż połowa ankietowanych (48 proc., spadek o 2 punkty proc.) uważa, że jest ona zła, nieco ponad jedna trzecia badanych (35 proc., wzrost o 2 punkty proc.) twierdzi, że jest ona przeciętna, a 13 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt proc.) uważa ją za dobrą.

W stosunku do marca - jak zaznacza CBOS - nieco pogorszyły się prognozy stanu polskiej gospodarki. Nadal jednak największa grupa respondentów (45 proc., spadek o 5 punktów proc.) jest zdania, że w najbliższym roku sytuacja gospodarcza w Polsce się nie zmieni, jedna trzecia (34 proc., wzrost o 3 punkty proc.) obawia się jej pogorszenia, a jedynie co ósmy ankietowany (12 proc.) liczy na poprawę.

Od marca - jak podkreśla CBOS - w zasadzie nie zmieniły się oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Tyle samo co przed miesiącem (41 proc.) twierdzi, że żyje im się dobrze, 47 proc. badanych - że ani dobrze, ani źle, a 12 proc. (spadek o 1 punkt proc.) negatywnie ocenia poziom życia swojej rodziny.

W porównaniu z zeszłym miesiącem - jak zaznacza CBOS - nieco polepszyły się oceny sytuacji w zakładach pracy. Blisko połowa pracujących (48 proc., wzrost o 2 punkty proc.) uważa, że jest ona dobra, jedna trzecia (34 proc, wzrost o 1 punkt proc.) - że przeciętna, a tylko 16 proc. (spadek o 3 punkty proc.) uznaje ją za złą, a 2 proc. nie miało na ten temat zdania.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 4-10 kwietnia tego roku na liczącej 1150 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

skz/ bno/ jra/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz