Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Coraz więcej Polaków źle ocenia sytuację w kraju

0
Podziel się

53 proc. badanych przez CBOS pesymistycznie ocenia sytuację w kraju.

Coraz więcej Polaków źle ocenia sytuację w kraju
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)
bDyODppN

53 proc. badanych przez CBOS pesymistycznie ocenia sytuację w kraju. W stosunku do badań z października o siedem punktów procentowych (z 44 do 51 proc.) wzrosła liczba niezadowolonych z rozwoju sytuacji politycznej.

_ - Wskaźniki nastrojów społecznych zarejestrowane w listopadzie są zbliżone do zeszłomiesięcznych. Zmiana dotyczy percepcji sytuacji politycznej w kraju - wzrosła liczba osób z niej niezadowolonych. Mniej pesymistyczne niż w październiku są prognozy na najbliższy rok. Dotyczy to niemal wszystkich badanych dziedzin z wyjątkiem polityki _ - piszą autorzy badania.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/17/t111377.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/ponad;polowa;polakow;krytycznie;o;dzialalnosci;rzadu,116,0,711540.html) Ponad połowa Polaków krytycznie o działalności rządu
W ciągu ostatniego miesiąca opinie na temat rozwoju sytuacji w kraju prawie się nie zmieniły. Jedna trzecia Polaków (33 proc.) uważa, że sytuacja ta zmierza w dobrym kierunku, a ponad połowa (53 proc.) jest przeciwnego zdania. Z porównania wyników analogicznych badań CBOS z całego roku wynika, że największy optymizm w ocenie sytuacji w kraju Polacy wykazywali w sierpniu - wtedy 44 proc. ankietowanych uznało, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, a tylko 35 proc., że w złym.

bDyODppP

Najbardziej _ pesymistycznymi _ miesiącami były listopad i grudzień 2009 roku - tylko 26 proc. badanych pozytywnie oceniało kierunki rozwoju sytuacji w kraju, a 58 proc. ankietowanych oceniało je negatywnie.

Zadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju częściej deklarują ankietowani młodsi niż starsi. Pozytywne opinie są tym częstsze, im respondenci są lepiej wykształceni i sytuowani, a także w im większej miejscowości mieszkają. Na ocenę sytuacji w kraju wpływają też preferencje partyjne - większość zwolenników PO uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, elektorat SLD jest w tych ocenach podzielony, natomiast wśród sympatyków PiS wyraźnie przeważają opinie krytyczne.

W porównaniu z październikowym sondażem wzrosło niezadowolenie z sytuacji politycznej w kraju. O siedem punktów procentowych (do 51 proc.) przybyło ocen negatywnych, ubyło natomiast (o sześć punktów, do 32 proc.) wskazań, że jest ona przeciętna. Tylko 12 proc. ankietowanych jest zadowolonych z sytuacji politycznej w Polsce.

Oceny sytuacji gospodarczej niewiele różnią się od październikowych - najczęściej wyrażana jest opinia, że stan gospodarki jest przeciętny (41 proc.), tylko co piąty badany (21 proc.) ocenia go pozytywnie. Stabilne są też oceny sytuacji w zakładach pracy. Ponad połowa pracowników (53 proc.) określa kondycję swojego zakładu jako dobrą, 15 proc. jest przeciwnego zdania, a 30 proc. badanych twierdzi, że jest ona przeciętna.

bDyODppV

W stosunku do października poprawiły się przewidywania rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku. Zwiększyła się grupa oczekujących poprawy (o cztery punkty procentowe, z 14 do 18 proc.), zmalała zaś (o 6 punktów, do 27 proc.) liczba osób spodziewających się pogorszenia. Tak jak przed miesiącem najwięcej osób - 48 proc. badanych, jest zdania, że ciągu roku nic się nie zmieni.

W stosunku do ubiegłego miesiąca o cztery punkty (do 14 proc.) zmniejszył się odsetek osób obawiających się pogorszenia swojej sytuacji materialnej. Nadal mniej więcej, co piąty ankietowany (19 proc.) liczy na poprawę w tym względzie. Od poprzedniego sondażu nie zmieniło się poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Niemal dwie trzecie pracowników (63 proc.) nie obawia się zwolnienia, natomiast co trzeci (34 proc.) bierze je pod uwagę.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-11 listopada 2010 roku na liczącej 999 osób reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

bDyODppW
bDyODpqq
wiadomości
wiadmomości
KOMENTARZE
(0)