Notowania

wiadomości
30.07.2013 13:48

Dr Dominik Abłamowicz ma być dyrektorem Muzeum Śląskiego

Dr Dominik Abłamowicz, od trzech lat kierujący Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, ma zostać nowym dyrektorem Muzeum Śląskiego w Katowicach. Zarząd woj. śląskiego rozpoczął procedurę zmierzającą do powołania go na to stanowisko.

Podziel się
Dodaj komentarz

Dr Dominik Abłamowicz, od trzech lat kierujący Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, ma zostać nowym dyrektorem Muzeum Śląskiego w Katowicach. Zarząd woj. śląskiego rozpoczął procedurę zmierzającą do powołania go na to stanowisko.

Ogłoszony wcześniej konkurs na szefa tej najbardziej prestiżowej placówki muzealnej w regionie pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Muzeum Śląskie, której jest w trakcie przenosin do nowej siedziby zbudowanej na terenie dawnej kopalni Katowice, od wiosny nie ma dyrektora.

"Zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie wszczęcia procedury mającej na celu powołanie Dominika Abłamowicza na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach. Polegać ona będzie na zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w instytucji oraz właściwych stowarzyszeń zawodowych i twórczych, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - podał we wtorek urząd marszałkowski w Katowicach.

Dr Dominik Abłamowicz był związany z Muzeum Śląskim w Katowicach przez ponad 20 lat. W latach 1985-2008 pracował tam w dziale archeologii - początkowo na stanowisku starszego kustosza, a od 1998 r. kierownika działu. W latach 1999-2011 był adiunktem w Katedrze Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Od września 2010 r. kieruje Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. W ostatnich latach były przymiarki dotyczące połączenia tej placówki z katowickim Muzeum Śląskim. Niewykluczone, że zarząd województwa powróci do tego pomysłu.

Muzeum Śląskie w Katowicach jest wspólną instytucją samorządu woj. śląskiego i resortu kultury. Jego wcześniejszy dyrektor Leszek Jodliński kierował placówką od lutego 2008 r. W tym czasie m.in. udało się rozpocząć planowaną od lat budowę nowej siedziby muzeum, a ono samo - w starej siedzibie - zintensyfikowało działalność.

Sprawa muzeum i jego dyrektora stała się głośna w ubiegłym roku w związku z protestami niektórych środowisk wobec projektu scenariusza stałej wystawy o historii Górnego Śląska, powstającej w nowej siedzibie muzeum. Wyłonionemu w konkursie projektowi wystawy zarzucano eksponowanie niemieckich i regionalnych wątków w historii Śląska, kosztem polskich tradycji. Koncepcję tę utożsamiono z wizją historii regionu bliską środowiskom Ruchu Autonomii Śląska.

Po ogłoszeniu wyboru projektu w regionie rozpoczęła się publiczna dyskusja na ten temat. W tym kontekście Jodliński pierwotnie miał opuścić stanowisko z końcem 2012 r., gdy wygasała jego umowa o pracę. Choć zarząd województwa mógł przedłużyć mu kontrakt, po zamieszaniu wokół projektu scenariusza zdecydowano o przeprowadzeniu nowego konkursu. Ostatecznie zarząd województwa przedłużył Jodlińskiemu umowę do końca marca 2013. Po tym terminie obowiązki dyrektora powierzono zastępcy Jodlińskiego. Sprawa była jedną z przyczyn opuszczenia w kwietniu koalicji rządzącej woj. śląskim przez Ruch Autonomii Śląska.

Do ogłoszonego pod koniec kwietnia konkursu na nowego dyrektora Muzeum Śląskiego zgłosiło się, prócz Jodlińskiego, siedmiu kandydatów. Komisja konkursowa wybrała spośród nich przedsiębiorcę, b. samorządowca i poetę Lesława Nowarę. Zarząd woj. śląskiego zdecydował jednak nie rozstrzygać konkursu i nie powoływać wskazanego kandydata. Teraz zdecydowano o rozpoczęciu procedury powołania Abłamowicza w procedurze bezkonkursowej. Decyzję o niepowołaniu Nowary zarząd woj. śląskiego uzasadnił tym, że dostał on mniej niż 50 proc. głosów członków komisji konkursowej.(PAP)

mab/abe/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz