Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym - zadania

0
Podziel się

Maturzyści, którzy zdawali w czwartek egzamin z matematyki na poziomie
podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności,
znajomością własności ciągów, figur geometrycznych oraz rachunku prawdopodobieństwa.

bEhVtjnp

Maturzyści, którzy zdawali w czwartek egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności, znajomością własności ciągów, figur geometrycznych oraz rachunku prawdopodobieństwa.

Arkusz egzaminacyjny zawierał 33 zadania. Wśród nich były 23 zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń wybiera poprawną odpowiedź z czterech wskazanych. Pozostałe dziesięć zadań to zadania otwarte, czyli takie, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi oraz poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Przy rozwiązywaniu zadań maturzyści mogli korzystać zestawów wzorów matematycznych.

bEhVtjnr

Rozwiązując zadania maturzyści musieli wykazać się umiejętnością obliczeń procentów - obliczyć cenę roweru wiedząc, że 9 proc. wartości tej ceny to 189 zł. W kolejnych zadaniach musieli wykazać się umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności, przekształcania wyrażeń arytmetycznych. W jednym z zadań należało znać definicję logarytmu.

Część zadań dotyczyła własności funkcji liniowej i kwadratowej oraz funkcji trygonometrycznych, np. należało podać miejsce zerowe funkcji liniowej, wskazać odpowiedni wykres funkcji kwadratowej oraz mając daną wartość jednej z funkcji trygonometrycznych kąta ostrego podać wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych.

Egzamin sprawdzał też znajomość pojęcia ciągów arytmetycznego i geometrycznego oraz ich własności, np. mając dany trzeci i czwarty wyraz ciągu geometrycznego, należało podać wyraz pierwszy.

Maturzyści musieli wykazać się też znajomością pojęcia stycznej do okręgu - mając dane równanie okręgu wybrać z kilku prostych równanie stycznej, czy też mając dane równanie stycznej oraz współrzędne środka okręgu, podać równanie tego okręgu. W zadaniach dotyczących figur płaskich i ich własności, należało np. podać miarę kąta wpisanego w okręgu, obliczyć wysokość rombu o boku długości 6 i kącie ostrym 60 stopni.

bEhVtjnx

Kolejne zadania wymagały od maturzystów znajomości figur przestrzennych i ich własności, np. z kilku wybranych odcinków w graniastosłupie należało wskazać odcinek najdłuższy. Mając dane pole powierzchni całkowitej sześcianu, należało podać długość przekątnej sześcianu. W innym zadaniu maturzyści mieli obliczyć objętość stożka mając daną wysokość wynoszącą 8 oraz średnicę podstawy - 12.

W zadaniach otwartych uczniowie mieli wykazać się m.in. umiejętnością przekształcania wyrażeń algebraicznych, wykazać się umiejętnością rozwiązywania zadań tekstowych i umiejętnością przeprowadzania dowodów oraz znać pojęcie prawdopodobieństwa zdarzenia - ze zbioru liczb {1,2,3,...,7} losując kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem, oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zadanie, w zależności od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte.

Maturzyści, z którymi rozmawiali dziennikarze PAP, bardzo różnie oceniali poziom egzaminu. Padały określenia od: "banalnie łatwy", "łatwy", "prosty", po: "pozornie łatwy", "trudny" i "bardzo trudny".

bEhVtjny

Według Krzysztofa z V LO w Katowicach, zadania zamknięte "wydawały się łatwe, ale były podchwytliwe". Jak mówił, zwłaszcza zadania dotyczące geometrii wymagały dokładnego przeanalizowania.

Z kolei Agata z I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie mówiła: "Nie będę oczywiście narzekać, że był on za prosty, ale nie miałam z nim żadnych trudności". Odmiennie oceniał egzamin Szymon: "Jak na poziom podstawowy egzamin był dość trudny. Największą trudność sprawiły mi funkcje trygonometryczne. Również nie było łatwo zmierzyć się z polem trójkąta w bryle".

"Odczucia wszystkich: +Było ciężko+. Nad każdym zadaniem otwartym musiałem posiedzieć z pół godziny. Ale myślę, że 30 proc. punktów zdobędę i zdam" - ocenił Marcin z XXIV LO w Poznaniu. "Z mojej klasy wszyscy pisali do ostatniej minuty" - powiedziała Magda z II LO w Lubinie (woj. dolnośląskie).

Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym jest dostępny na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. (PAP)

bEhVtjnz

mjs/ dsr/ mtb/ kpr/ umw/ jaw/ swi/ rcz/ abe/

bEhVtjnS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)