Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Forum Kobiet Polskich: to nie był rok poświęcony rodzinie

0
Podziel się

To nie był rok poświęcony rodzinie - pisze Forum Kobiet Polskich w liście
otwartym do premiera Donalda Tuska, wskazując m.in. na wysokie bezrobocie, niskie zarobki i
narastające trudności wielu rodzin z wykonywaniem roli wychowawczej.

bEqZwYiJ

To nie był rok poświęcony rodzinie - pisze Forum Kobiet Polskich w liście otwartym do premiera Donalda Tuska, wskazując m.in. na wysokie bezrobocie, niskie zarobki i narastające trudności wielu rodzin z wykonywaniem roli wychowawczej.

Forum Kobiet Polskich - skupiające 53 przedstawicielki organizacji kobiecych - przypomina, że kończący się rok 2013 został ogłoszony przez premiera Rokiem Rodziny. Dodaje, że wzbudziło to nadzieję, że rząd zainteresuje się poważnymi problemami polskich rodzin. "Zapowiedź Roku Rodziny nie spowodowała oczekiwanych zmian. Wyjątkiem jest jedynie słuszne wydłużenie do roku urlopów rodzicielskich dla rodziców posiadających stałe zatrudnienie" - czytamy w liście do premiera.

Jednak - w opinii Forum Kobiet Polskich - rząd nie przedstawił wieloletniego projektu polityki rodzinnej, "co skazuje nas na wyrywkowe, pojedyncze działania, które nie tworzą systemu wspierającego trwałość polskich rodzin, ich samodzielność finansową i wychowawczą".

bEqZwYiL

Wśród najpoważniejszych problemów polskich rodzin Forum Kobiet Polskich wskazuje przede wszystkim: wysokie bezrobocie, niskie zarobki, niewystarczające wsparcie państwa dla bardzo licznej grupy ubogich rodzin, a także "dramatyczny niż demograficzny, rozpad wielu małżeństw, duża liczba dzieci umieszczanych w środowiskach zastępczych poza rodzinami naturalnymi, narastające trudności wielu rodzin z wykonywaniem roli wychowawczej". "Wskazują one na poważny kryzys rodziny" - czytamy w liście.

Autorki listu piszą, że w 2013 r. odnotowały "szereg działań o zdecydowanie antyrodzinnym charakterze". W ich opinii są to m.in. niewielka waloryzacja progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych (do 539 zł) oraz podwyższenie zaledwie do 77 zł zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do 5 lat, a także ograniczenie uprawnionych do uzyskiwania zasiłku pielęgnacyjnego.

"Zmiana ta nie włączyła ponownie do systemu świadczeń rodzinnych ponad 2 mln dzieci, które z niego usunięto na skutek braku przez wiele lat waloryzacji progów dochodowych i świadczeń. Dzieje się to w sytuacji, gdy liczba polskich dzieci żyjących w ubóstwie jest jedną z najwyższych w UE" - pisze Forum Kobiet Polskich.

Kolejną "antyrodzinną" zmianą wprowadzoną w tym roku jest w opinii autorek listu wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci od 6 lat przy nieprzygotowanych do tego szkołach i nieliczenie się z opinią rodziców w tej sprawie.

bEqZwYiR

Forum Kobiet Polskich krytykuje też kampanię na rzecz wprowadzenia związków partnerskich - czego efektem byłaby m. in. marginalizacja małżeństwa, zmiany powodujące gorszy poziom pracy przedszkoli przez ograniczenie zajęć dodatkowych oraz prace rządu nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Konwencja, zdaniem autorek listu, ma wprowadzić do systemu edukacji i całej polityki społecznej założenia "skrajnej ideologii gender".

"W tej sytuacji zwracamy się do pana premiera i całego rządu o pilne przygotowanie i uchwalenie programu polityki rodzinnej, skonsultowanego z rodzinami, organizacjami rodzinnymi, Kościołami, w duchu pomocniczości państwa, a nie zastępowania czy wyręczania rodzin. Jesteśmy przekonane, że rodzina powinna znajdować się w centrum zainteresowania państwa i samorządu lokalnego, a jej wzmocnienie jest polską racją stanu" - piszą autorki listu.(PAP)

(planujemy kontynuację tematu)

bEqZwYiS

akw/ abr/ mow/

bEqZwYjm
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)