Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Forum Związków Zawodowych zawiadomi organizacje międzynarodowe o strajku pielęgniarek

0
Podziel się:

Forum Związków Zawodowych zawiadomi
organizacje międzynarodowe o przeciągającym się proteście polskich
pielęgniarek. Prośba o reakcję na działanie w tej sprawie
polskiego rządu zostanie skierowana m.in. do: Międzynarodowej
Organizacji Pracy, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i
europejskich central związkowych.

bFfkBvwB

Forum Związków Zawodowych zawiadomi organizacje międzynarodowe o przeciągającym się proteście polskich pielęgniarek. Prośba o reakcję na działanie w tej sprawie polskiego rządu zostanie skierowana m.in. do: Międzynarodowej Organizacji Pracy, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i europejskich central związkowych.

Stanowisko takie przyjęto w poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Głównego FZZ "w związku z brakiem podjęcia przez premiera Jarosława Kaczyńskiego rozmów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami organizacji związkowych i samorządów zawodowych".

W liście otwartym skierowanym do organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych FZZ chce się zwrócić o "nacisk opinii międzynarodowej na polski rząd i przypomnienie mu, że łamanie podstawowych praw i wolności pracowniczych nie pozostanie bez konsekwencji". FZZ zaapeluje też do Międzynarodowej Organizacji Pracy o "przyjazd jej przedstawicieli do Warszawy, aby na miejscu mogli oszacować i stwierdzić skalę naruszeń podstawowych praw i wolności związkowych".

bFfkBvwD

Do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Strasburgu FZZ zwróci się natomiast o "interwencję w zakresie naruszania przez rząd polski podstawowych praw i wolności zawartych w Konstytucji RP i międzynarodowych aktach prawnych".

Ponadto, FZZ wystąpi z wnioskiem do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o stały monitoring akcji protestacyjnej.

Na czas akcji protestacyjnej w ochronie zdrowia w Warszawie powstanie biuro Krajowego Komitetu Protestacyjno-Związkowego, a ponadto struktury Forum w regionach mają przygotować manifestacje na terenach stolic poszczególnych województw.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia członkowie Forum upoważnili Zarząd Główny do działań mających na celu wejście w spór zbiorowy z rządem o łamanie praw pracowniczych i wolności związkowych. Projekt ten - jak poinformowały władze FZZ - jest obecnie analizowany przez katedrę prawa pracy Uniwersytetu Warszawskiego.

bFfkBvwJ

Poniedziałkowe ustalenia FZZ mają zostać wieczorem przekazane pielęgniarkom podczas konferencji prasowej przed kancelarią premiera.

FZZ jest federacją zrzeszającą 49 związków zawodowych. Według Forum, związki te skupiają 437 tys. pracujących osób. (PAP)

js/ bno/ mag/ 16:28 07/06/25

bFfkBvxe
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)