Notowania

wiadomości
28.03.2011 16:55

Gabinet Cieni Kongresu Kobiet: priorytety na czas polskiej prezydencji

Podczas nadchodzącej prezydencji Polska powinna skoncentrować się na problemach ważnych dla całej Unii Europejskiej, a nie tylko sprawach ważnych dla naszego regionu - uważają przedstawicielki Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet.

Podziel się
Dodaj komentarz

Podczas nadchodzącej prezydencji Polska powinna skoncentrować się na problemach ważnych dla całej Unii Europejskiej, a nie tylko sprawach ważnych dla naszego regionu - uważają przedstawicielki Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet.

"Powinniśmy starać się zrobić wszystko, by Europa pod naszym przewodnictwem była silna i zintegrowana. Nie osiągniemy tego, koncentrując się na Partnerstwie Wschodnim i polityce sąsiedztwa" - mówiła w poniedziałek na konferencji prasowej Danuta Huebner, która w Gabinecie Cieni pełni funkcję premiera.

Podkreślała, że w UE w tej chwili widać podział na państwa będące z strefie euro i znajdujące się poza nią, na Europę dwóch prędkości: 17 + 10. Przekonywała, że jako państwo przewodniczące UE Polska powinna podjąć działania zapobiegające dalszej dezintegracji. Wyraziła nadzieję, że podczas naszej prezydencji zostanie zorganizowana konferencja na ten temat.

Prof. Małgorzata Fuszara, w Gabinecie Cieni pełniąca funkcję minister ds. równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji, przekonywała, że bardzo ważna podczas naszej prezydencji jest perspektywa równościowa, której w Polsce brakuje. Mówiła, że w ramach prezydencji powinniśmy być pionierami rozwiązań ustawowych dotyczących równości na rynku pracy, mechanizmu wspierania wykluczonych i namawiała, by mówić o zyskach, które płyną z promowania różnorodności i równego traktowania dla całej Unii.

Przedstawicielki Gabinetu Cieni zwracały także uwagę na konieczność przeciwstawienia się nastrojom rasistowskim, populistycznym i dyskryminacyjnym, zwłaszcza w sytuacji, gdy nasz rynek pracy musi w coraz większym stopniu być otwarty na pracowników imigrantów.

Lena Kolarska-Bobińska, w Gabinecie Cieni minister energii, środowiska i rolnictwa, zwracała uwagę na kwestię bezpieczeństwa energetycznego, która jest jednym z priorytetów prezydencji. Proponowała, by w kontekście wydarzeń po trzęsieniu ziemi w Japonii dodać do listy priorytetów bezpieczeństwo elektrowni jądrowych. "Zaproponujmy rewizję traktatu Euratom, który powstał w 1957 r. i od tamtej pory nie był zmieniany" - mówiła.

Stowarzyszenie Kongres Kobiet powołało Gabinet Cieni na początku marca. Składa się z przedstawicielek Rady Programowej Kongresu Kobiet. Ma on doradzać politykom i komentować bieżące wydarzenia.

Polska obejmie przewodnictwo w Radzie UE 1 lipca. (PAP)

akw/ pz/ bk/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz