Notowania

wiadomości
08.08.2011 13:48

Główny Instytut Górnictwa opublikował raport społeczny

Główny Instytut Górnictwa (GIG) w Katowicach po raz pierwszy opublikował raport społeczny, mający pokazać, jak placówka w praktyce realizuje coraz popularniejszą w biznesie ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Podziel się
Dodaj komentarz

Główny Instytut Górnictwa (GIG) w Katowicach po raz pierwszy opublikował raport społeczny, mający pokazać, jak placówka w praktyce realizuje coraz popularniejszą w biznesie ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

"Mam nadzieję, że w ten sposób nasza działalność stanie się jeszcze bardziej transparentna, a nasza komunikacja z otoczeniem jeszcze bardziej efektywna" - ocenił dyrektor katowickiego instytutu prof. Józef Dubiński.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z angielskiego CSR - Corporate Social Responsibility) to element działania przedsiębiorstw i instytucji, uwzględniający m.in. interesy społeczne, ochronę środowiska i dobre relacje z otoczeniem. Zasady CSR nakazują firmom działać tak, by osiągnąć równowagę między efektywnością, dochodowością i interesem społecznym.

GIG należy do pierwszych instytutów badawczych, które zdecydowały się na kompleksowe opracowanie i opublikowanie danych w tym zakresie, dotyczących ubiegłego roku. W raporcie przedstawiono m.in. relacje instytutu z klientami i partnerami biznesowymi, relacje z pracownikami, odpowiedzialność ekologiczną oraz zaangażowanie społeczne GIG.

Przedstawiciele instytutu podkreślają, że działania CSR są realizowane w GIG od dawna. Formalnie Strategię Społecznej Odpowiedzialności placówka przyjęła w 2009 r. wskazując odpowiedzialność, otwartość i innowacyjność wśród naczelnych wartości, którymi instytut chce kierować się w swoich działaniach.

Według przedstawicieli GIG, wcielanie w życie idei społecznej odpowiedzialności ma konkretny, choć nie do końca policzalny, wpływ na funkcjonowanie firm i instytucji. "Wiodące przedsiębiorstwa na całym świecie w coraz większym stopniu dostrzegają wymierne korzyści płynące ze ścisłej korelacji ich społecznego zaangażowania ze swoimi celami strategicznymi" - ocenił Dubiński.

W raporcie wskazano, że w wewnętrznych relacjach w GIG zastosowano m.in. metodę foresightu. To narzędzie badawcze polegające na aktywnym prognozowaniu przyszłości. Od klasycznych prognoz różni się tym, że próbuje wpłynąć na bieg wydarzeń. Foresight nie przewiduje przyszłości, ale tworzy wizję. Naukowcy z GIG stosują tę metodę w pracach badawczych w wielu dziedzinach; w ubiegłym roku postanowili skorzystać z niej także wobec samych siebie, w ramach tzw. foresightu korporacyjnego. Analizowano dane z przeprowadzanych badań prognostycznych oraz wzajemnej współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych instytutu.

"Podstawą prac foresightowych była analiza zarówno zewnętrznych dokumentów strategicznych dotyczących kluczowych obszarów prowadzonych w instytucie badań, jak i wewnętrznych strategii oraz aktywnego udziału ekspertów-pracowników GIG" - czytamy w raporcie.

GIG to instytut badawczy, podporządkowany ministrowi gospodarki, pracujący nie tylko na rzecz przemysłu górniczego, ale także przedsiębiorstw innych branż, w tym małych i średnich firm. Świadczy też usługi dla instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz dla partnerów zagranicznych.

Ponad 60 proc. środków GIG to przychody rynkowe. Co roku instytut realizuje blisko 6 tys. różnego rodzaju opracowań, projektów, ekspertyz, opinii i dokumentacji technologicznych oraz ok. 150 zadań badawczych w ramach działalności statutowej i blisko 50 projektów badawczych.

Zasady CSR chce wcielać w życie coraz więcej firm i instytucji. W lipcu tego roku zarząd woj. śląskiego powołał Radę do spraw społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z jej zadań będzie propagowanie prospołecznych wzorców w firmach i samorządach. Inauguracyjne posiedzenie Rady zaplanowano na 7 września. Na jej czele stanie marszałek województwa Adam Matusiewicz.

Rada ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla zarządu województwa. Ma m.in. rekomendować działania służące wcielaniu w życie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, promować dobre praktyki w tym zakresie oraz tworzyć dobre warunki dla skutecznej komunikacji między biznesem i stroną społeczną.(PAP)

mab/ mlu/ jbr/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz