Notowania

sprzedaż
24.11.2010 10:54

Górnicza "S" obawia się sprzedaży państwowych przedsiębiorstw

Rząd próbuje przeprowadzić przymusową i przyspieszoną sprzedaż państwowych przedsiębiorstw - uważa górnicza Solidarność. Związek domaga się wniesienia poprawek do przyjętego przez rząd projektu ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rząd próbuje przeprowadzić przymusową i przyspieszoną sprzedaż państwowych przedsiębiorstw - uważa górnicza Solidarność. Związek domaga się wniesienia poprawek do przyjętego przez rząd projektu ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa.

Apel o wniesienie poprawek do przygotowanego w resorcie skarbu projektu przesłała w środę do wszystkich klubów parlamentarnych Rada Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego Solidarności.

Przyjęty przez rząd 2 listopada projekt ustawy zakłada ujednolicenie uprawnień korporacyjnych Skarbu Państwa w spółkach. Zgodnie z zapisami, w rękach ministra skarbu skupione zostaną uprawnienia właścicielskie dotyczące spółek należących do Skarbu Państwa, a sprawowane dotąd przez kilkanaście centralnych i terenowych jednostek administracji.

Projekt zawiera również przepisy tworzące Komitet Nominacyjny, który będzie nominował członków rad nadzorczych spółek o kluczowym znaczeniu dla SP. Do projektu ustawy wprowadzono zasadę, że w radach nadzorczych i zarządach wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa nie będą mogli zasiadać przedstawiciele załogi.

"Szkodliwe skutki tak skonstruowanej ustawy dotkną nie tylko pracowników górnictwa, ale także innych branż. Próba przeprowadzenia pospiesznej i przymusowej prywatyzacji, przy jednoczesnej eliminacji ważnych mechanizmów kontroli społecznej takich prywatyzacyjnych procesów, może doprowadzić do likwidacji tysięcy miejsc" - ocenił szef górniczej Solidarności Dominik Kolorz.

Zdaniem związkowców, z projektu powinny zniknąć zapisy dotyczące prywatyzacji bezpośredniej, a także braku uprawnienia pracowników do wskazywania kandydatów na członków zarządów oraz rad nadzorczych spółek - które wynikają obecnie z ustawy komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.

Górnicza Solidarność domaga się również wykreślenia z projektu zapisu dotyczącego m.in. przeniesienia uprawnień nadzoru właścicielskiego nad sektorem górnictwa węgla kamiennego z Ministerstwa Gospodarki na Ministerstwo Skarbu Państwa. Podobnie wykreślone - zdaniem związkowców - powinny zostać zapisy projektu dotyczące tzw. Komitetu Nominacyjnego.

Zdaniem związkowców, część zapisów projektu ustawy narusza zasady partnerstwa społecznego uregulowane w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, w ustawie o funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego oraz w przyjętej przez rząd "Strategii funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce".

"Przyjęcie przez Sejm RP ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa w wersji rządowej doprowadzi do wybuchu niezadowolenia społecznego wśród pracowników sektora górniczego" - napisano w stanowisku rady górniczej Solidarności.

Rządowy projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa obejmuje wszystkie przepisy dotyczące nadzoru właścicielskiego, zawarte obecnie w różnych aktach prawnych - ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawie o zasadach wykonywania uprawnień właścicielskich przysługujących Skarbowi Państwa. (PAP)

mtb/ pad/ gma/

Tagi: sprzedaż, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz