Notowania

gus
21.05.2010 14:57

GUS: Koniunktura w budownictwie w maju pozytywna

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w maju pozytywne, zbliżone do zgłaszanych w kwietniu i lepsze niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku - wynika z piątkowego komunikatu GUS. .

Podziel się
Dodaj komentarz

*Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w maju pozytywne, zbliżone do zgłaszanych w kwietniu i lepsze niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku - wynika z piątkowego komunikatu GUS. . *

W maju ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 1 wobec plus 2 w kwietniu.

"Wpływ na to mają lepsze niż przed miesiącem oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej przy mniej optymistycznych niż w kwietniu prognozach portfela zamówień i produkcji. Przewidywania w zakresie sytuacji finansowej pozostają na poziomie optymistycznych prognoz formułowanych przed miesiącem" - napisano w komunikacie do badań.

W bieżącym miesiącu poprawę koniunktury sygnalizuje 21 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 20 proc. (w kwietniu odpowiednio 23 proc. i 21 proc.).

"Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorcy odnotowują niewielki wzrost portfela zamówień oraz nieznaczny spadek produkcji budowlano-montażowej, choć mniejszy od zgłaszanego w kwietniu" - napisano.

"Przewidywania na najbliższe trzy miesiące w zakresie portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są nieco mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Spośród badanych przedsiębiorstw 23 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 17 proc.). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się nieco wolniejszego niż przed miesiącem wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym" - dodano.

Oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w kwietniu.

"Odpowiednie prognozy są pozytywne i utrzymują się na poziomie przewidywań formułowanych przed miesiącem. Nieznacznie rosną trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowany jest wzrost zatrudnienia, choć mniejszy niż zapowiadano w kwietniu. Należy oczekiwać spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych, nieco wolniejszego niż oczekiwano przed miesiącem" - podkreślają analitycy GUS.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,9 proc. (4,8 proc. w maju 2009 r.).

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją na rynku (61 proc. w maju br., 60 proc. w maju 2009 r.), kosztami zatrudnienia (51 proc. w maju bieżącego i ubiegłego roku), a także niedostatecznym popytem (46 proc. w maju br., 50 proc. w maju 2009 r.). W porównaniu z majem ubiegłego roku większe było znaczenie bariery związanej z warunkami atmosferycznymi (11 proc. w maju 2009 r., 23 proc. w maju br. wobec 29 proc. przed miesiącem), choć mniej istotne niż w ostatnich sześciu miesiącach" - wynika z badań.

"W porównaniu z majem ubiegłego roku najbardziej zmalała uciążliwość bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 20 proc. do 16 proc.)" - dodają autorzy.

W maju 17 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 71 proc. jako wystarczające, a 12 proc. jako zbyt małe.

"W porównaniu z majem 2009 r. zwiększa się udział jednostek oceniających swe zdolności produkcyjne jako zbyt duże i zbyt małe, natomiast spada - przedsiębiorstw, które oceniają je jako wystarczające. W porównaniu z majem ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych z 75 proc. do 71 proc." - podaje GUS.

W jednostkach wszystkich klas wielkości spodziewany jest wolniejszy niż w kwietniu spadek cen oraz wzrost zatrudnienia (za wyjątkiem przedsiębiorstw dużych, które planują jego niewielkie ograniczenie). (PAP)

bg/ asa/ bos/

Tagi: gus, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz