Notowania

branży
22.12.2009 14:45

GUS: poprawa koniunktury wśród usługodawców z branży finansowej

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 30 (w listopadzie plus 29). Poprawę koniunktury odnotowuje 36 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 6 proc. W listopadzie było to odpowiednio 35 proc. i 6 proc.

Podziel się
Dodaj komentarz

*W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 30 (w listopadzie plus 29). Poprawę koniunktury odnotowuje 36 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 6 proc. W listopadzie było to odpowiednio 35 proc. i 6 proc. *

Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Dyrektorzy jednostek z branży "działalność finansowa i ubezpieczeniowa" sygnalizują korzystne oceny zarówno bieżącego, jak i przewidywanego popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej, a także niewielki wzrost bieżących i przyszłych cen oferowanych usług. W najbliższych miesiącach należy oczekiwać spadku zatrudnienia.

Z badania wynika, że w grudniu spośród badanych grup przedsiębiorstw usługowych koniunkturę oceniają pozytywnie jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, informacja i komunikacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury, gorsze niż w listopadzie bieżącego i grudniu ubiegłego roku, zgłaszają jednostki z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, transport i gospodarka magazynowa oraz pozostała działalność usługowa.

"W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 13 (w listopadzie plus 14). Poprawę koniunktury odnotowuje 22 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 9 proc. (w listopadzie odpowiednio 24 proc. i 10 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Jest to związane z mniej optymistycznymi prognozami popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej. Również bieżący popyt jest oceniany mniej korzystnie niż w listopadzie. Oceny bieżącej sprzedaży utrzymują się na dodatnim poziomie sprzed miesiąca, a w konsekwencji oceny aktualnej sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne. Sygnalizowany jest nadal spadek zarówno bieżących jak i przewidywanych cen" - napisano w komentarzu.

"Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się, podobnie jak w listopadzie, na poziomie minus 8. Poprawę koniunktury odnotowuje 12 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 20 proc. (w listopadzie odpowiednio 13 proc. i 21 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - dodano.

"Mimo że oceny bieżącego popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej ulegają dalszemu pogorszeniu, prognozy w tym zakresie są nieco mniej pesymistyczne od formułowanych w listopadzie. Odnotowywany jest nieznaczny spadek bieżących cen. W najbliższych miesiącach ceny usług mogą w niewielkim stopniu wzrosnąć. Przewidywana redukcja zatrudnienia może być nieco mniejsza niż prognozowano w listopadzie" - napisano.

Z badania wynika, że w grudniu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 14 (w listopadzie minus 9). Poprawę koniunktury odnotowuje 12 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 26 proc. (w listopadzie odpowiednio 13 proc. i 22 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Wynika to z pogorszenia zarówno ocen bieżących, jak i przewidywań dotyczących popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Spadek bieżących i prognozowanych cen usług utrzymuje się na poziomie sprzed miesiąca. Skala planowanych zwolnień pracowników może być nieco większa niż prognozowano w listopadzie" - dodano. (PAP)

nik/ ana/ pad/

Tagi: branży, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz