Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

GUS: przedsiębiorstwa usługowe oceniają koniunkturę pozytywnie

0
Podziel się:

We wrześniu w większości badanych grup przedsiębiorstw usługowych
koniunktura oceniana jest optymistycznie - wynika z badania GUS.

bEJTCRUB

We wrześniu w większości badanych grup przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest optymistycznie - wynika z badania GUS.

Najlepiej koniunkturę oceniają firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (lepiej niż w sierpniu bieżącego i we wrześniu zeszłego roku) oraz informacja i komunikacja (podobnie jak przed miesiącem i lepiej niż we wrześniu ubiegłego roku).

Z badania wynika, że najgorzej ogólny klimat koniunktury oceniany jest przez przedsiębiorstwa usługowe z sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca - ich oceny są gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem i w analogicznym miesiącu przed rokiem. Równie pesymistycznie, choć mniej negatywnie niż w sierpniu br. i wrześniu ub.r. swoją koniunkturę oceniają jednostki z sekcji edukacja oraz pozostała działalność usługowa.

bEJTCRUD

W sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa wskaźnik ogólnego klimatu we wrześniu kształtuje się na poziomie plus 34 (w sierpniu plus 29). Poprawę koniunktury odnotowuje 39 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 5 proc. (w sierpniu odpowiednio 35 proc. i 6 proc.)

"Takie kształtowanie się ocen koniunktury wynika z korzystnych, lepszych niż przed miesiącem ocen bieżącego i przyszłego popytu oraz sprzedaży jak i przewidywanej sytuacji finansowej. Tylko bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej korzystnie niż w sierpniu" - napisano w komunikacie. "Przedsiębiorcy zgłaszają nieco szybszy niż przed miesiącem wzrost bieżących cen usług, ale jednocześnie spodziewają się nieznacznie wolniejszego wzrostu cen w następnych miesiącach. Dyrektorzy jednostek spodziewają się dość istotnego wzrostu zatrudnienia" - dodano.

W sekcji informacja i komunikacja wskaźnik ogólnego klimatu we wrześniu kształtuje się na poziomie plus 14 (w sierpniu plus 15). Poprawę koniunktury odnotowuje 21 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 7 proc. (w sierpniu odpowiednio 23 proc. i 8 proc.).

"Mimo mniej korzystnych niż w sierpniu ocen bieżącego popytu i sprzedaży usług, utrzymują się optymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej. Odpowiednie przewidywania w tym zakresie na następne miesiące są bardziej optymistyczne" - napisano w komunikacie.

bEJTCRUJ

"Utrzymuje się sygnalizowany w poprzednim miesiącu spadek zarówno bieżących jak i przewidywanych cen. W najbliższych miesiącach skala redukcji zatrudnienia może być nieco większa niż przewidywano w sierpniu" - dodano.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia we wrześniu kształtuje się na poziomie plus 3 (w sierpniu plus 5). Poprawę koniunktury odnotowuje 19 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 16 proc. (w sierpniu odpowiednio 19 proc. i 14 proc.).

"Takie kształtowanie się ocen koniunktury wynika z mniej optymistycznych ocen bieżącego popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej, a także negatywnych prognoz w tym zakresie. Sygnalizowany jest niewielki wzrost bieżących cen usług, przy prognozach sygnalizujących ich niewielkie spadki. W najbliższych miesiącach skala redukcji zatrudnienia może być nieco większa niż przewidywano w sierpniu" - napisano w komunikacie.

Wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji transport i gospodarka magazynowa we wrześniu kształtuje się, podobnie jak w sierpniu, na poziomie minus 2. W obu miesiącach poprawę koniunktury odnotowuje 17 proc. badanych firm, a jej pogorszenie -19 proc.

bEJTCRUK

"Mimo bardziej pesymistycznych ocen bieżącego popytu, sprzedaży usług i sytuacji finansowej jednostek, prognozy popytu i sprzedaży są bardziej optymistyczne niż w sierpniu, a dyrektorzy jednostek spodziewają się poprawy swojej sytuacji finansowej" - napisano w komunikacie.

"Spadek bieżących cen jest zbliżony do sygnalizowanego przed miesiącem, na najbliższe trzy miesiące można się spodziewać natomiast niewielkiego ich wzrostu - nieco szybszego od przewidywanego w sierpniu. Planowane jest utrzymanie redukcji zatrudnienia na poziomie prognoz zgłaszanych w poprzednim miesiącu" - dodano. (PAP)

fdu/ gor/

bEJTCRVe
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)