Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Irak: 14 osób zginęło w zamachach w Bakubie

0
Podziel się

14 osób zginęło w środę w dwóch zamachach bombowych w irackim mieście
Bakuba, położonym około 60 km na północ od Bagdadu - poinformowała miejscowa policja.

bEqtCHVN

14 osób zginęło w środę w dwóch zamachach bombowych w irackim mieście Bakuba, położonym około 60 km na północ od Bagdadu - poinformowała miejscowa policja.

Jedna bomba wybuchła w pobliżu kawiarni, druga - obok lodziarni.

Od kilku miesięcy w Iraku narasta fala przemocy, głównie na tle wyznaniowym. Pogłębia to obawy, że kraj ten może pođnowđnie pođgrąđżyć się w krwađwym konđflikđcie weđwnętrzđnym, jak w lađtach 2006-2007.

bEqtCHVP

Od końca ubieđgłeđgo roku sunđniđci, oskarđżađjąđcy zdođmiđnođwađny przez szyđitów rząd o próbę ich zmarđgiđnađliđzođwađnia, orđgađniđzuđją anđtyđrząđdođwe deđmonđstrađcje. Mimo pewđnych ustępstw rządu akty terđrođru przyđbrađły na sile od kwietđnia, kiedy to siły bezđpieđczeńđstwa zađbiđły kilđkuđdzieđsięđciu sunđnicđkich deđmonđstranđtów w mieđście Hađwiđja.

Nađpięđcia na tle wyđznađniođwym podđsyđcađne są przez trwađjąđcą ponad dwa lata wojnę w sąđsiedđniej Syrii, do któđrej ściąđgnęđli z Iraku szyđicđcy i sunđnicđcy bođjowđniđcy, walđcząđcy po przeđciwđnych strođnach syđryjđskieđgo konđflikđtu. (PAP)

sp/

14384505 arch.

bEqtCHWq
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)