Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Jutro sąd zdecyduje, czy wybory są ważne

0
Podziel się

Sąd Najwyższy miał do rozpatrzenia 378 protestów wyborczych.

Jutro sąd zdecyduje, czy wybory są ważne
(Radomil/CC/Wikipedia)
bEhNkgad

Sąd Najwyższy miał do rozpatrzenia 378 protestów wyborczych. Jeśli sąd stwierdzi ważność wyborów, to w piątek odbędzie się zaprzysiężenie prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Protesty wyborcze można było składać do 8 lipca, czyli przez 3 dni od momentu ogłoszenia wyniku wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą. Prawo do protestów przysługiwało wyborcom uwzględnionym w spisie wyborców, komitetom wyborczym kandydatów na prezydenta oraz komisji wyborczej.

Ostatecznie do sądu wpłynęło 378 protestów wyborczych; 46 zostało wniesionych poza terminem, a 332 protesty w ustawowym terminie, w tym 210 protestów dotyczyło Akcji Protest Wyborczy.

bEhNkgaf

Inicjatorzy tej akcji nawoływali w internecie do składania protestów wyborczych w związku z nieogłoszeniem na terenach dotkniętych powodzią stanu klęski żywiołowej. Uważają, że został naruszony przepis konstytucji mówiący o równości wyborów.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/24/t102680.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/pis;marnuje;kapital;z;kampanii;wyborczej,245,0,648949.html) PiS marnuje kapitał z kampanii wyborczej

Wśród rozpatrzonych protestów 131 sąd pozostawił bez dalszego biegu, gdyż m.in. zostały wniesione w niewłaściwym terminie, lub przez nieuprawnioną do tego osobę. W stosunku do 233 protestów sąd wydał opinię, że zarzuty w nich zawarte nie były zasadne.

Natomiast zarzuty ujęte w 14 protestach zostały przez sąd uznane jako zasadne, ale - jak powiedział Krzysztof Michałowski z Zespołu Prasowego SN - naruszenie ich nie miało wpływu na wynik wyborów. Dodał, że dotyczyło to m.in. protestu związanego z nieprawidłowościami podczas głosowania w I turze w konsulacie w Brukseli. Wtedy to do urny wrzucono 98 kart do głosowania więcej niż ich wydano.

bEhNkgal

Na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz po rozpoznaniu protestów, Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych rozstrzyga o ważności wyborów prezydenckich.

Uchwała w tej sprawie jest podejmowana nie później niż w 30. dniu po podaniu wyników wyborów do wiadomości publicznej przez PKW na posiedzeniu z udziałem prokuratora generalnego i przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

Uchwałę Sądu Najwyższego przedstawia się niezwłocznie marszałkowi Sejmu, a także przesyła Państwowej Komisji Wyborczej oraz ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku podjęcia przez sąd decyzji unieważniającej wybory prezydenckie, przeprowadza się nowe głosowanie w ciągu 2,5 miesięcy.

| Posiedzenie sądu w sprawie rozstrzygnięcia o ważności wyborów prezydenckich rozpocznie się jutro o godz. 10. Natomiast na godz. 12 zaplanowane jest także posiedzenie, na którym sąd rozstrzygnie o ważności wyborów uzupełniających do Senatu przeprowadzonych 20 czerwca w okręgach: katowickim, krośnieńskim i ciechanowsko-płockim. |
| --- |

bEhNkgaG
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)