Notowania

projekt
04.11.2008 11:09

Katowice i Bydgoszcz w europejskim projekcie "Reuris"

Płynąca przez południowe dzielnice Katowic rzeka Ślepiotka oraz teren nad Kanałem Bydgoskim mają stać się przyjazne mieszkańcom dzięki europejskiemu programowi "Reuris", w którym uczestniczą te dwa polskie miasta.

Podziel się
Dodaj komentarz

Płynąca przez południowe dzielnice Katowic rzeka Ślepiotka oraz teren nad Kanałem Bydgoskim mają stać się przyjazne mieszkańcom dzięki europejskiemu programowi "Reuris", w którym uczestniczą te dwa polskie miasta.

We wtorek w koordynującym projekt Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) w Katowicach zainaugurowano działania, zmierzające do rewitalizacji tych miejskich przestrzeni nadrzecznych. Dużą konferencję, poświęconą szczegółom projektu, zaplanowano na styczeń.

W projekcie uczestniczy ośmiu partnerów, reprezentujących sześć regionów w trzech państwach. Polskę reprezentują Katowice i Bydgoszcz, Czechy - Pilzno i Brno, Niemcy - Stuttgart i Lipsk. Na polskie miasta przypada 1,25 mln euro z wynoszącego 3,4 mln euro budżetu programu; 2,8 mln euro z tej kwoty to środki unijne.

"W ramach projektu +Reuris+ po raz pierwszy w środkowej Europie będzie podjęta próba stworzenia, we współpracy transnarodowej, pełnego zestawu zasad rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych i ich praktycznego wdrożenia" - wyjaśniła rzeczniczka GIG, Sylwia Jarosławska-Sobór.

W projekcie chodzi o stworzenie kompletnego zestawu metod i procedur, obejmujących cały proces przygotowania i realizacji działań - od ogólnego rozpoznania warunków lokalnej zlewni, przez szczegółowe analizy dla poszczególnych fragmentów rzeki i jej doliny, prace koncepcyjne i projektowe, wdrożenie inwestycji, po monitoring i ocenę jej rezultatów.

W toku trwającego trzy lata projektu mają być wypracowane takie zasady i sposoby kształtowania terenów nadrzecznych, z których później będą mogły skorzystać inne kraje. Katowice i Bydgoszcz odniosą szczególne korzyści, bo w dolinach rzecznych tych miast rozpoczną się konkretne prace. Uczestnictwo w "Reuris" otwiera drogę do dalszych unijnych środków na te cele.

W Bydgoszczy planowane jest zagospodarowanie obszaru nad Kanałem Bydgoskim na odcinku między rondem Grunwaldzkim a pierwszą śluzą. Teren ten ma stać się miejscem rekreacji bydgoszczan. Aby tak się stało, trzeba zlikwidować głęboki wąwóz i ułatwić dostęp do wody mieszkańcom. Koncepcja zakłada przywrócenie tam zabytkowego założenia hydrotechnicznego, poprawę siedlisk ptaków i wzbogacenie nadwodnej szaty roślinnej.

W Katowicach projekt ma przywrócić urok Ślepiotce, nazywanej przez miejscowych ekologów "katowicką Rospudą". Ta licząca 8 km długości rzeka bierze początek w lesie na granicy dwóch dzielnic Katowic: Ochojca i Murcek. Tuż przy granicy z Rudą Śląską wpada do Kłodnicy. W projekcie chodzi m.in. o wykorzystanie porzuconego terenu nadrzecznego dla zwiększenia retencji oraz odtworzenie lokalnego korytarza ekologicznego.

W okresie PRL rzeczkę uregulowano, dewastując jej naturalne koryto. Ślepiotka została też silnie zanieczyszczona ściekami. Projekt zakłada, że rzeka będzie zrewitalizowana. Odtwarzane mają być jej meandry i starorzecza, mogą też powstać kaskady, co pozwoliłoby w przyszłości na nowo zarybić Ślepiotkę.

Projekt "Reuris" powstał m.in. po to, by zmienić wizerunek rzek w miastach, dotąd postrzeganych raczej jako źródło problemów niż potencjalnych korzyści. Szczególnie w Europie środkowej powszechna jest degradacja miejskich rzek, mimo iż tereny nadrzeczne mogą być kluczową dla miast otwartą strefą przestrzeni, o walorach przyrodniczo-krajobrazowych.

W czeskim Brnie projekt dotyczy Starej Ponavki - sztucznej odnogi rzeki, wokół której poprzemysłowy teren ma zmienić się w służący mieszkańcom "zielony korytarz". W Pilźnie tamtejsze rzeki Mze, Radbuza, Uhlava i Uslava mają stać się swoistym "biocentrum" śródmieścia. W niemieckim Stuttgarcie planowana jest renaturyzacja koryta rzecznego oraz poprzemysłowych terenów przyległych do rzeki Feuerbach, w Lipsku urok mają odzyskać rzeki i kanały na terenach, gdzie w przeszłości wydobywano węgiel brunatny. (PAP)

mab/ abe/ jra/

Tagi: projekt, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz