Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kolejne wyroki NSA w sprawie osób występujących z Kościoła

0
Podziel się:

Naczelny Sąd Administracyjny wydał w czwartek kolejne dwa wyroki, w których
orzekł, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie może z góry umarzać postępowań w
sprawie osób, które domagają się wpisu w księdze chrztu o wystąpieniu z Kościoła.

bEBZKDLV

Naczelny Sąd Administracyjny wydał w czwartek kolejne dwa wyroki, w których orzekł, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie może z góry umarzać postępowań w sprawie osób, które domagają się wpisu w księdze chrztu o wystąpieniu z Kościoła.

Podobnie NSA orzekł w ubiegłym tygodniu w pięciu innych, podobnych sprawach.

Jedna ze spraw rozpatrywanych w czwartek dotyczyła mężczyzny, który w czerwcu 2011 r. przesłał do parafii, w której został przed laty ochrzczony, oświadczenie o wystąpieniu z Kościoła katolickiego. Zażądał sprostowania danych osobowych zawartych w księdze chrztów prowadzonej przez tę parafię.

bEBZKDLX

Proboszcz parafii odmówił - odpowiedział, że nie wystarczy zwykłe oświadczenie o wystąpieniu z Kościoła, a dane osobowe mogą zostać sprostowane tylko na podstawie przepisów prawa kanonicznego, poprzez tzw. akt apostazji. W tej sytuacji proboszcz uznał, że mężczyzna nadal pozostaje katolikiem.

Mężczyzna złożył skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO), ale ten umorzył postępowanie i nie rozpoznał sprawy merytorycznie - uzasadniał to tym, że nie może ingerować w zbiory danych prowadzone przez Kościół. GIODO powołał się na przepis ustawy o ochronie danych osobowych, który mówi, że GIODO nie może ingerować w sprawy dotyczące "danych osób należących do Kościoła lub innego związku wyznaniowego, (...) przetwarzanych na potrzeby tego Kościoła lub związku wyznaniowego".

Mężczyzna nie zgadzał się z GIODO - twierdził, że nie dotyczy go wskazany przepis, ponieważ on już z Kościoła wystąpił. Dlatego zaskarżył decyzję GIODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W maju 2012 r. WSA przyznał rację GIODO.

Innego zdania był w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny, który uchylił wyrok WSA oraz decyzję GIODO. Podobnie NSA uczynił w drugiej, rozpatrywanej sprawie.

bEBZKDMd

Uzasadniając łącznie oba wyroki, sędzia Małgorzata Pocztarek powiedziała, że "organy administracji publicznej nie powinny ingerować w wewnętrzne prawo kościelne, ale taka autonomia nie zwalnia ich od stosowania prawa powszechnie obowiązującego to jest konstytucji i ustaw".

Pocztarek dodała, że uszło uwadze GIODO - a stanowisko to bezkrytycznie zaakceptował WSA - że skarżący złożyli oświadczenia woli o wystąpieniu z Kościoła. Oświadczenia te stanowiły istotny dowód w sprawie i GIODO powinien był je ocenić w świetle powszechnie obowiązującego prawa - konkretnie kodeksu cywilnego. (PAP)

jasz/ kjed/ malk/ mow/

bEBZKDMy
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)