Notowania

wiadomości
15.03.2011 19:02

Komisja sejmowa pozytywnie o poprawkach do ustawy o pomocy społecznej

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny we wtorek pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy, która m.in. umożliwia tworzenie rodzinnych domów opieki nad niepełnosprawnymi.

Podziel się
Dodaj komentarz

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny we wtorek pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy, która m.in. umożliwia tworzenie rodzinnych domów opieki nad niepełnosprawnymi.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza możliwość tworzenia rodzinnych domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych. Osoba lub rodzina opiekująca się niepełnosprawnym członkiem rodziny będzie mogła zająć się także innymi osobami niepełnosprawnymi i otrzymywać na ten cel środki z samorządu.

Zdaniem wnioskodawców to rozwiązanie jest korzystne dla wszystkich stron - niepełnosprawnym umożliwia pobyt w warunkach zbliżonych do rodzinnych, osobom opiekującym się nimi umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej, a samorządom przynosi oszczędności.

Nowelizacja określa też minimalną liczbę pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej. Jeden pracownik socjalny ma przypadać na 2 tys. mieszkańców, nie może być jednak mniej niż trzech pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z ustawą jeden pracownik socjalny może zajmować się maksymalnie 50 osobami lub rodzinami. W opinii autorów projektu pozwoli to na odpowiednie wykonywanie pracy socjalnej, która często z uwagi na brak czasu ogranicza się do naliczania świadczeń pieniężnych.

We wtorek komisja zaproponowała jednak, aby samorządy miały wybór przy określaniu liczby pracowników socjalnych. Chce, aby to samorząd decydował, czy będzie to jedna osoba na 2 tys. mieszkańców, czy jeden pracownik na 50 podmiotów objętych pomocą.

Ustawa wprowadza także instrumenty, które mają silniej zmobilizować bezrobotnych do podjęcia pracy. W wielu przypadkach osoby bezrobotne, dla których zgodnie z postanowieniami kontraktu socjalnego, warunkiem otrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jest przystąpienie np. do szkolenia czy stażu, w trakcie jego trwania przerywają uczestnictwo. W myśl ustawy przerwanie lub odmowa uczestnictwa w tego typu zajęciach będzie skutkować odmową przyznania zasiłku.

Komisja zaproponowała we wtorek, aby osoba na zasiłku okresowym podejmująca pracę w ramach pracy socjalnej, mogła pobierać zasiłek przez pierwsze dwa miesiące pracy - a nie, jak było zapisane w ustawie, trzy miesiące. Łączenie zasiłku z zatrudnieniem byłoby możliwe tylko raz na dwa lata.

Obecnie osoby, które korzystają z różnych form pomocy społecznej, w chwili otrzymania propozycji zatrudnienia tracą wszystkie uprawnienia, co często zniechęca je do podjęcia pracy, ponieważ łączna wysokość świadczeń jest często zbliżona do najniższego wynagrodzenia. Ponadto, od momentu zatrudnienia do otrzymania pierwszej pensji pozostają bez jakiegokolwiek źródła utrzymania.

Sejm znowelizował ustawę 4 lutego.(PAP)

kno/ abr/ jbr/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz