Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Komitet wyborczy Leppera domaga się wyjaśnień od PKW

0
Podziel się

Komitet wyborczy Andrzeja Leppera domaga się od Państwowej Komisji
Wyborczej wyjaśnień w związku z informacją resortu sprawiedliwości, że zanim PKW odmówiła
rejestracji Leppera miała wszystkie dokumenty dotyczące kandydata, w tym ten o umorzeniu śledztwa
wobec niego.

bEgXvHsR

Komitet wyborczy Andrzeja Leppera domaga się od Państwowej Komisji Wyborczej wyjaśnień w związku z informacją resortu sprawiedliwości, że zanim PKW odmówiła rejestracji Leppera miała wszystkie dokumenty dotyczące kandydata, w tym ten o umorzeniu śledztwa wobec niego.

10 maja PKW odmówiła rejestracji Leppera jako kandydata na prezydenta po otrzymaniu z Krajowego Rejestru Karnego informacji, że był on skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (chodzi o wyrok z 2005 roku skazujący Leppera za znieważenie ówczesnego szefa MSZ Włodzimierza Cimoszewicza)
. Dzień później PKW zmieniła swoją decyzję i zarejestrowała Leppera w związku z informacją, że Sąd Najwyższy przekazał sprawę znieważenia Cimoszewicza do ponownego rozpatrzenia i ostatecznie została ona umorzona - w grudniu 2009 r. - z powodu przedawnienia.

W poniedziałek resort sprawiedliwości, który zakończył lustrację w VIII Wydziale Karnym warszawskiego Sądu Okręgowego, potwierdził, że sąd nie dopełnił obowiązku powiadomienia Krajowego Rejestru Karnego o umorzeniu sprawy Leppera oskarżonego o znieważenie Włodzimierza Cimoszewicza. Jednocześnie resort podał jednak, że jeszcze przed uchwałą PKW o odmowie rejestracji, sąd przekazał PKW wszystkie dokumenty dotyczące Leppera, w tym te o umorzeniu postępowania karnego, z których wynikał fakt nieskazania go za przestępstwo z oskarżenia publicznego.

bEgXvHsT

W związku z tą informacją resortu sprawiedliwości komitet wyborczy Andrzeja Leppera skierował we wtorek pismo do PKW, w którym prosi o niezwłoczne wyjaśnienia w tej sprawie.

"Jeśli informacja Ministerstwa Sprawiedliwości jest prawdziwa, zobowiązuje nas to do podjęcia dalszych kroków prawnych w trybie wyborczym, dlatego wnoszę o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie bez zbędnej zwłoki" - napisał w piśmie skierowanym do PKW i przekazanym PAP pełnomocnik komitetu wyborczego Andrzeja Leppera Bogdan Socha.

Komitet domaga się informacji: czym kierowała się PKW podejmując 10 maja uchwałę o odmowie rejestracji Leppera jako kandydata na prezydenta, a także "kto miał w PKW decydujący wpływ na podjęcie decyzji o odmowie rejestracji".

Pełnomocnik komitetu wyborczego Leppera napisał ponadto, że podjęta przez PKW decyzja o odmowie rejestracji tego kandydata "miała i ma nadal zdecydowanie negatywny wpływ na kampanię wyborczą kandydata". "Wyhamowany został na pewien czas cały aktyw zaangażowany w kampanię. Wprowadziło to pewien zamęt organizacyjny w szeregach Samoobrony i skierowało dyskusję z problematyki programowej na dywagacje, czy kandydat był karany, czy nie" - oświadczył Socha.

bEgXvHsZ

Ocenił ponadto w piśmie, że w związku z decyzją o odmowie rejestracji Leppera, komitet ma podstawy, by sądzić, że "Państwowa Komisja Wyborcza jako jeden z najważniejszych organów państwa została włączona do walki politycznej skierowanej przeciwko jednemu kandydatowi i jednej partii politycznej".

W rozmowie z PAP Socha zaznaczył, że decyzja co do dalszych kroków prawnych, które komitet wyborczy Leppera być może podejmie, zależy od odpowiedzi PKW na pismo, bo - jak mówił - najpierw trzeba ustalić prawdę. Dodał, że wyjaśnienia podawane przez PKW 11 maja - kiedy to uchylona została uchwała o odmowie rejestracji Leppera - różnią się od informacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przewodniczący PKW Stefan Jaworski mówił 11 maja, że wiadomość o wznowieniu w lipcu 2009 roku przez Sąd Najwyższy postępowania wobec Leppera w sprawie znieważenia Cimoszewicza (i w konsekwencji umorzeniu sprawy) PKW otrzymała już po podjęciu uchwały o odmowie rejestracji. Jaworski podkreślił, że nie zostało to odnotowane w Krajowym Rejestrze Karnym ani na odpisie prawomocnego wyroku, którym dysponowała PKW.

W wyjaśnieniach z 12 maja, opublikowanych na stronie internetowej PKW podano, że w związku z publicznymi oświadczeniami Leppera, wypowiedzianymi po podjęciu uchwały o odmowie rejestracji kandydata, w dniu 11 maja ustalono w Sądzie Najwyższym, że wyrokiem z dnia 8 lipca 2009 r. SN wznowił postępowanie zakończone prawomocnym wyrokiem SO w Warszawie w zakresie skazania Leppera za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, czyli za czyn, który był podstawą odmowy zarejestrowania tego kandydata.

bEgXvHta

"Wobec tego, w Krajowym Biurze Wyborczym ponownie zbadano dokumenty otrzymane z Sądu Okręgowego w Warszawie. Wówczas to ujawniono, że wśród tych dokumentów znajduje się odpis postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 8 grudnia 2009 r. o umorzeniu postępowania karnego przeciwko Lepperowi w zakresie określonym wyrokiem wznowieniowym" - poinformowała PKW w wyjaśnieniach z 12 maja.

W biurze sekretarza PKW Kazimierza Czaplickiego PAP dowiedziała się we wtorek, że Państwowa Komisja Wyborcza nie będzie udzielać komentarza w sprawie pisma komitetu wyborczego Leppera aż do czasu najbliższego posiedzenia Komisji. Najbliższe planowane posiedzenie PKW odbędzie się w poniedziałek.(PAP)

mzk/ ura/ mhr/

bEgXvHtu
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)