Notowania

wiadomości
25.10.2013 21:37

Komorowski: Polska działa na rzecz Partnerstwa Wschodniego

Polska konsekwentnie działa na rzecz realizacji marzeń związanych z Partnerstwem Wschodnim UE - mówił prezydent Bronisław Komorowski w piątek wieczorem w Krakowie. Apelował do władz Ukrainy o umożliwienie b. premier Julii Tymoszenko wyjazdu na leczenie za granicę.

Podziel się
Dodaj komentarz

Polska konsekwentnie działa na rzecz realizacji marzeń związanych z Partnerstwem Wschodnim UE - mówił prezydent Bronisław Komorowski w piątek wieczorem w Krakowie. Apelował do władz Ukrainy o umożliwienie b. premier Julii Tymoszenko wyjazdu na leczenie za granicę.

Prezydent przemawiał na uroczystym otwarciu 37. spotkania Europejskiej Grupy Komisji Trójstronnej (The Trilateral Commission) w krakowskich Sukiennicach. Jak zaznaczył, polskie zaangażowanie w to żeby w Wilnie doszło do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą oraz parafowania takich umów z Mołdawią i Gruzją, wynika z tego, że leży to w polskim interesie, ale też "to jest problem interesu całego świata zachodniego i całej Europy, w sensie zarówno geopolitycznym, jak i w sensie poszerzania jej tożsamości".

"Stworzy to nowy model współpracy między Unią i krajami partnerskimi, stworzy ambitny model politycznego stowarzyszenia i ekonomicznej integracji" - zaznaczył Komorowski.

W jego ocenie Ukraina w ostatnich miesiącach dokonała istotnego postępu w drodze do stowarzyszenia, wprowadziła m.in. zmiany w swoim systemie prawnym, zbliżające ją do rozwiązań unijnych. Zaapelował do władz Ukrainy o "zdecydowane działania" w sprawie b. premier Julii Tymoszenko tak, by "był możliwy wyjazd byłej premier na leczenie za granicę".

"Apelujemy przede wszystkim do rządzących, ale również do opozycji współodpowiedzialnej za przekroczenie bądź nieprzekroczenie tej istotnej, ale chyba już ostatniej poważnej bariery na drodze Ukrainy ku światu zachodniemu" - mówił prezydent.

"Nie chcemy podważać prawomocnych wyroków sądów ukraińskich, ale przypominamy braciom Ukraińcom, że fundamentem Unii są i będą zawsze prawa człowieka" - wskazał.

Według niego podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą nie zakończy, ale zintensyfikuje dochodzenie tego państwa do norm i standardów unijnych. Zmieni też układ sił w tej części kontynentu i na samej Ukrainie.

Prezydent zwrócił ponadto uwagę, że Unia zmagająca się z przeciągającym się kryzysem finansowym, przeżywa też kryzys całego projektu europejskiego. Główny problem tkwi - jego zdaniem - w braku jedności i porozumienia pomiędzy głównymi państwami Unii, które albo nie są zainteresowane wizją UE jako globalnego mocarstwa, albo nawet jeśli tak deklarują, preferują w praktyce działania jednostronne.

"Ten brak solidarności wśród unijnych wielkich jest przyczyną słabości wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Jest przyczyną impasu, a nawet regresu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony" - podkreślił Komorowski.

Jak przekonywał, "problem pozycji międzynarodowej UE nie tkwi w deficycie potencjału czy niedostatku instrumentów". "Łączny potencjał UE jest nadal pod wieloma względami większy od potencjału Stanów Zjednoczonych czy Chin, ale jest to potencjał podzielony i rozproszony" - zaznaczył.

"UE po prostu musi zwiększyć swoją aktywność kierowaną na zewnątrz" - podkreślił Komorowski, który wysoko ocenił niedawno zawarte porozumienie o strefie wolnego handlu pomiędzy UE i Kanadą oraz przygotowywaną podobną umowę z USA.

Według niego umowa o wolnym handlu między UE i USA "może być największa transakcja w dziejach, jeśli nie ludzkości, to na pewno ludzi świata zachodniego". "To może być interes millenium. Od tej umowy zależy to, czy UE i USA będą w stanie gospodarczo sprostać wyzwaniom i konkurencji związanej z globalizacją" - zaznaczył Komorowski.

Dwudniowe spotkanie w Krakowie będzie poświęcone aktualnym dylematom UE, w tym efektom jej poszerzenia, sytuacji na Ukrainie i sprawom energetycznym.

Komisja Trójstronna to pozarządowa organizacja założona w 1973 r. z inicjatywy Davida Rockefellera. Zrzesza 350 wpływowych osobistości ze świata polityki i gospodarki. Jej głównym celem jest promocja lepszego zrozumienia i współpracy demokratycznych państw na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

W skład Europejskiej Grupy Komisji Trójstronnej wchodzą osobistości ze świata polityki, gospodarki i kultury. Jej przewodniczącym jest b. prezes Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet, a członkami m.in. prezes NBP Marek Belka, szef Goldman Sachs i London School of Economics Peter Sutherland oraz b. premier Włoch Mario Monti. (PAP)

rgr/ son/ mhr/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz