Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Kościół prawosławny przyjął zalecania dot. ochrony danych osobowych

0
Podziel się

Generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski i
zwierzchnik polskich prawosławnych abp Sawa podpisali we wtorek zalecenia określające zasady
ochrony danych osobowych w działalności Kościoła prawosławnego w Polsce.

bEgxEKQB

Generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski i zwierzchnik polskich prawosławnych abp Sawa podpisali we wtorek zalecenia określające zasady ochrony danych osobowych w działalności Kościoła prawosławnego w Polsce.

Jest to drugie porozumienie dotyczące ochrony danych osobowych zawarte z Kościołem w Polsce; pierwsze zostało podpisane w 2009 r. z Kościołem katolickim.

Celem porozumienia jest upowszechnianie informacji o tym, jak dane osobowe mogą być wykorzystywane w kościele czy związku wyznaniowym i jak z nimi postępować. Chodzi m.in. o zapowiedzi przedślubne czy dane osób, uczestników pielgrzymek organizowanych przez parafie.

bEgxEKQD

Jak podkreślił GIODO, prawo powinno zapewnić, by dane członków kościoła i członków rodzin były zbierane tylko do ochrony prywatności.

"Nasza idea stworzenia poradnika z zakresu ochrony danych osobowych została bardzo ciepło przyjęta przez metropolitę Sawę" - powiedział PAP Wiewiórowski. Zaznaczył, że zwierzchnicy Kościoła prawosławnego sami określili, jakie problemy ich interesują.

Dokument, sporządzony głównie w formie pytań i odpowiedzi, zaleca m.in., by w przypadku zapowiedzi przedślubnych zakres informacji udostępnianych publicznie nie naruszał prawa do prywatności. "Wystarczy, że zapowiedzi zawierają imię, nazwisko i nazwę parafii, nie ma potrzeby, by znajdowały się tam dane adresowe" - wyjaśnił GIODO. Podobnie rzecz się ma ze zbieraniem danych osób, które np. uczestniczą w zorganizowanej przez parafię podróży czy pielgrzymce - można je gromadzić tylko w związku z wyjazdem, nie mogą być przetwarzane w innych celach.

Wśród podpisanych we wtorek zaleceń jest np. takie, które mówi, że osobie, która zamierza wystąpić z Kościoła prawosławnego, nie przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych z ksiąg parafialnych. "Zasady archiwizowania informacji zawartych w księgach parafialnych wynikają z innych niż ustawa o ochronie danych osobowych regulacji, a mianowicie z norm kanonicznych, które wskazują na konieczność stałego przechowywania informacji związanych z działalnością Kościoła prawosławnego i ich odpowiedniego zabezpieczenia" - głosi dokument.

bEgxEKQJ

Rozmowy z kościołami i związkami wyznaniowymi - jak powiedział Wiewiórowski - są jednym z działań w kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie zainteresowania i świadomości społecznej, w zakresie ochrony danych osobowych.

Dokument został opracowany przez GIODO i Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Podobne zagadnienia rozstrzygnięto w podpisanej we wrześniu 2009 r. instrukcji dot. przetwarzania danych w Kościele katolickim w Polsce. Dokument, opracowany wówczas przez GIODO i Konferencję Episkopatu Polski, powstał - jak tłumaczył rzecznik KEP ks. Józef Kloch - w związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych na potrzeby Kościoła katolickiego w Polsce. Według GIODO dokument ten jest swoistym kodeksem dobrych praktyk dot. ochrony danych w Kościele katolickim.(PAP)

edom/ ral/ itm/

bEgxEKRe
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)