Notowania

plan
01.07.2009 13:15

KRS przeciwna planom zmian ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych

Krajowa Rada Sądownictwa jest przeciwna proponowanym zmianom w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych, przyznającym - jej zdaniem - zbyt duże kompetencje dyrektorom sądów i ograniczającym rolę samorządu sędziowskiego. Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa przedstawił w środę na konferencji prezes KRS Stanisław Dąbrowski.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Krajowa Rada Sądownictwa jest przeciwna proponowanym zmianom w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych, przyznającym - jej zdaniem - zbyt duże kompetencje dyrektorom sądów i ograniczającym rolę samorządu sędziowskiego. Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa przedstawił w środę na konferencji prezes KRS Stanisław Dąbrowski. *

Poinformował, że założenia do projektu ustawy znajdują się obecnie w końcowej fazie uzgodnień międzyresortowych. Podkreślił także, że KRS przedstawiła swoje stanowisko prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Zaznaczył, że prezydent wyrażał "wolę reformy sądownictwa". Dąbrowski powiedział, że kolejne spotkanie KRS z prezydentem planowane jest na wrzesień.

W ocenie KRS zmiany proponowane w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych prowadzą do "radykalnego ograniczenia kompetencji prezesów sądów na rzecz dyrektora sądu bez przyznania jakichkolwiek uprawnień kontrolnych względem dyrektora".

Zgodnie z proponowanymi zmianami dyrektor sądu apelacyjnego ma podlegać bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości, a dyrektorzy sądów okręgowych i rejonowych - dyrektorowi sądu apelacyjnego.

Zastrzeżenia KRS budzi także propozycja likwidacji zebrań przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów apelacji i zebrań przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów. Likwidacja zebrań zgromadzeń ogólnych sędziów spowoduje - jak ocenia KRS - że władza sądownicza zostanie pozbawiona reprezentacji na szczeblu centralnym.

W ocenie KRS przewidziane w projekcie powołanie Komisji Konkursowej przy ministrze sprawiedliwości, która ma uchwalać listę kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie jest - według Rady - "wysoce niewłaściwe" i wkracza w ustawowe kompetencje Rady.

Rada krytycznie ocenia też przewidziane w projekcie zmiany w zakresie struktury organizacyjnej sądów wprowadzające regułę, że w każdym sądzie rejonowym tworzy się obligatoryjnie wydział cywilny oraz karny. W ocenie KRS prowadzi to do radykalnego zwiększenia uprawnień ministra sprawiedliwości.

"Ograniczanie liczby wydziałów w sądach uzasadniane jest jedynie potrzebą zmniejszenia liczby sędziów pełniących funkcje przewodniczących wydziałów i spodziewanymi z tego tytułu oszczędnościami finansowymi" - napisała KRS w swoim oświadczeniu, zaznaczając, że w jej ocenie "argumentacja ta jest zdecydowanie niewystarczająca". (PAP)

dom/ itm/ jbr/

Tagi: plan, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz