Notowania

porozumienie
05.11.2009 10:54

Kudrycka: podpisano porozumienie w sprawie zwolnień na UMCS

Przedstawiciele władz i związkowców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej podpisali 30 października porozumienie dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia. Zakłada ono m.in. zwiększenie sprzątanych powierzchni i likwidację stanowisk szatniarzy i woźnych - poinformowała w czwartek posłów minister nauki Barbara Kudrycka.

Podziel się
Dodaj komentarz

Przedstawiciele władz i związkowców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej podpisali 30 października porozumienie dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia. Zakłada ono m.in. zwiększenie sprzątanych powierzchni i likwidację stanowisk szatniarzy i woźnych - poinformowała w czwartek posłów minister nauki Barbara Kudrycka.

Kudrycka, odpowiadając na pytanie posłów PO dotyczące sytuacji finansowej UMCS, przypomniała, że uczelnie wyższe w Polsce działają na zasadzie pełnej suwerenności i samorządności, także w obszarze możliwości finansowych uczelni.

"Najważniejszym elementem autonomii uczelni jest autonomia w zakresie polityki finansowej. Sytuacja UMCS jest trudna i narastała od wielu lat, od wielu lat następował tam przerost zatrudnienia i funduszu płac. Można jednak powiedzieć, że obecne władze wprowadziły działania restrukturyzacyjne, które mają szansę doprowadzić do tego, że uczelnia poradzi sobie z tymi problemami" - mówiła minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Uczelnia ma obecnie 54 mln zł długu. Relacjonując informacje przekazane przez UMCS, Kudrycka powiedziała, że uczelnia ograniczyła przyznawanie premii uznaniowych, co stworzyło możliwość zaoszczędzenia ok. 2 mln zł. Zlikwidowano także Zakład Poligrafii, który obciążał uczelnię kosztami.

"Działania restrukturyzacyjne dotyczyły także służb pomocniczych, jednak za względu na koszty społeczne rozpoczęto rozmowy ze związkami zawodowymi działającymi na uczelni i osiągnięto kompromis, dzięki któremu jest możliwe zmniejszenie zatrudnienia o 150 osób, a oszczędności wyniosą 3 do 3,5 mln zł rocznie" - powiedziała Kudrycka.

W myśl podpisanego przez uczelnię i związki zawodowe protokołu uzgodnień, redukcja zatrudnienia będzie przeprowadzona m.in. poprzez zwiększenie sprzątanych powierzchni, likwidację stanowisk szatniarzy, woźnego i starszego woźnego oraz przejęcie obowiązków zwalnianych osób przez pozostałych pracowników tej grupy.

"Ostateczny termin rozwiązania stosunku pracy z osobami z tej grupy to 31 marca 2010 roku. Szczegółowe rozwiązania zostaną zawarte w porozumieniu, które zostanie zawarte 6 listopada. Podpisany już protokół spowodował, że pracownicy odstąpili od podejmowania wszelkich działań w obronie miejsc pracy i ten protokół podpisały wszystkie organizacje związkowe" - podkreśliła minister.

Przypomniała także, iż dotychczas prawo nie pozwalało ministrowi na szybką reakcję na doniesienia o problemach finansowych uczelni. "Dlatego w założeniach reformy szkolnictwa wyższego przyjętej w października zakładamy wprowadzenie większej wrażliwości władz uczelni na prowadzenie gospodarki finansowej. Zastanawiamy się też w związku z tym czy rachunki uczelni nie powinny być prowadzone na dwóch oddzielnych kontach - jednym dotyczących środków publicznych, drugim - środków zewnętrznych" - mówił minister.

"Przewidujemy również, że jeżeli zadłużenie uczelni będzie wyższe niż 25 proc. środków przeznaczonych na dotację stacjonarną, to będziemy problem sygnalizować uczelni i postulować program naprawczy. Jeżeli nie zostanie on zrealizowany efektywnie przez okres dwóch lat, wówczas przewidujemy, że minister wyznaczy osobę pełniącą obowiązki rektora w zakresie gospodarki finansowej, które pomoże uczelni wyjść z kryzysu" - dodała Kudrycka. (PAP)

akn/ ura/ mow/

Tagi: porozumienie, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz