Notowania

wiadomości
11.03.2014 14:07

Kuratoria: zamykanie szkół to efekt reformy szkolnictwa zawodowego

Większość szkół, jakie chcą zlikwidować w tym roku samorządy, to placówki, które znikają z systemu edukacji w wyniku reformy szkolnictwa zawodowego. Najwięcej takich szkół - 51 - ma być zamkniętych w woj. śląskim - wynika z danych zebranych przez PAP w kuratoriach.

Podziel się
Dodaj komentarz

Większość szkół, jakie chcą zlikwidować w tym roku samorządy, to placówki, które znikają z systemu edukacji w wyniku reformy szkolnictwa zawodowego. Najwięcej takich szkół - 51 - ma być zamkniętych w woj. śląskim - wynika z danych zebranych przez PAP w kuratoriach.

Do końca lutego samorządy mogły podjąć uchwały o zamiarze likwidacji szkół. Zdecydowana większość z nich dotyczy zamknięcia szkół z mocy prawa. Chodzi o licea profilowane, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty przestaną w ogóle istnieć do 1 września 2014 r.

Od września 2012 r. trwa systematyczne ich wygaszanie, czyli nie przeprowadza się naboru do pierwszych klas. W niektórych tego typu szkołach nie ma już w ogóle uczniów, w innych uczy się ostatni rocznik. Likwidowane są też licea uzupełniające i technika uzupełniające dla młodzieży i dorosłych (niektóre szkoły przekształcane są w licea ogólnokształcące dla dorosłych).

Najwięcej w kraju uchwał intencyjnych o zamiarze likwidacji szkół lub placówek oświatowych podjęli samorządowcy w woj. śląskim. Według rzeczniczki Kuratorium Oświaty w Katowicach Anny Wietrzyk, choć uchwały dotyczą 67 placówek, to zdecydowana większość z nich to właśnie placówki, które zostaną zamknięte w wyniku reformy szkolnictwa zawodowego; takich szkół jest 51. Niezależnie od tego z powodu niżu demograficznego oraz braku naboru samorządy chcą zamknąć 16 szkół i placówek oświatowych, w tym m.in. dwa gimnazja, jedną filię szkoły podstawowej i dziewięć liceów ogólnokształcących.

Ogólna liczba placówek, które chcą zamknąć w tym roku śląskie samorządy jest dużo niższa w porównaniu z liczbami z lat ubiegłych. W 2013 r. do kuratorium w Katowicach wpłynęło ponad 119 uchwał intencyjnych dotyczących zamiaru likwidacji szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych, a w 2012 r. - ponad 200.

Podobnie wygląda sytuacja w innych województwach. W woj. mazowieckim, gdzie podjęto 46 uchwał intencyjnych dotyczących zamiaru zamknięcia szkoły lub innej placówki oświatowej, 25 związanych jest ze zmianami w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego w tym zawodowego. Pozostałe uchwały dotyczą m.in. 13 szkół podstawowych, dwóch internatów, jednego ogniska pracy pozaszkolnej i jednego szkolnego schroniska młodzieżowego.

W województwach łódzkim i dolnośląskim samorządy chcą zlikwidować po 42 szkoły i placówki. W dolnośląskim wśród placówek, które mają być zamknięte są tylko dwie szkoły podstawowe i jedno gimnazjum specjalne; większość zamykanych to licea uzupełniające i licea profilowane.

W woj. łódzkim wśród likwidowanych placówek mają być: dwa gimnazja, jedno liceum ogólnokształcące oraz jedna szkoła podstawowa. Pozostałe 38 uchwał intencyjnych dotyczy likwidacji z mocy prawa: 12 liceów profilowanych, sześciu uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych; siedmiu techników uzupełniających, siedmiu techników uzupełniających dla dorosłych, jednej szkoły policealnej dla dorosłych, jednej szkoły policealnej, jednego liceum dla dorosłych, dwóch techników dla dorosłych oraz jednego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego.

W woj. podkarpackim na 38 uchwał dotyczących szkół, 28 dotyczy szkół likwidowanych z mocy prawa. Pozostałe uchwały podjęto w sprawie: czterech szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i czterech kolegiów nauczycielskich. W woj. podlaskim na 25 uchwał 21 to likwidacje z mocy prawa, pozostałe dotyczą czterech szkół podstawowych. W woj. opolskim na 24 uchwały 19 to likwidacje z mocy prawa, pozostałe dotyczą dwóch oddziałów przedszkolnych, jednej szkoły podstawowej i dwóch gimnazjów. W woj. pomorskim na 23 uchwały 17 to likwidacje z mocy prawa, pozostałe dotyczą jednej szkoły podstawowej, dwóch gimnazjów, dwóch liceów ogólnokształcących i jednego technikum.

W woj. lubelskim zlikwidowane mają być 22 szkoły zawodowe. Samorządowcy chcieliby zamknąć także dziewięć szkół podstawowych i dwie filie takich szkół, jedno gimnazjum i trzy szkoły ponadgimnazjalne.

Kurator wielkopolski do 4 marca zaopiniował 22 uchwały dotyczące szkół; 17 z nich dotyczyło likwidacji placówek, w tym 9 likwidacji z mocy prawa. Na zaopiniowanie kuratora czeka jeszcze 14 uchwał samorządów.

W woj. warmińsko-mazurskim wszystkich uchwał intencyjnych przyjęto 20, w kujawsko-pomorskim - 18, w pozostałych jeszcze mniej. W woj. zachodniopomorskim samorządowcy chcą zlikwidować siedem placówek (cztery szkoły podstawowe, jedno gimnazjum, jedno technikum i jedno liceum dla dorosłych), w lubuskim - trzy.

Do Kuratorium Oświaty w Krakowie do 4 marca wpłynęło tylko jedno zawiadomienie o zamiarze likwidacji szkoły (uchwała dotyczy fili szkoły podstawowej), a do Kuratorium Oświaty w Kielcach ani jedno. Nie oznacza to jednak, że w tych województwach nie ma szkół, które zostaną zamknięte z mocy prawa. W Krakowie takich placówek będzie dziewięć, a w woj. świętokrzyskim - jedenaście.

Choć z informacji zebranych przez PAP wynika, że w tym roku samorządy chcą zlikwidować znacznie mniej szkół, w których uczą się uczniowie, to i tak zdarzały się protesty rodziców. Z silnym sprzeciwem spotkała się decyzja władz Torunia o likwidacji Zespołu Szkół nr 22 (gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa i technikum) i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza. Dzieci i młodzież z zespołu szkół zostaną przeniesieni do innych placówek. Zadania ogniska przejmie kilka szkół. Opuszczony budynek szkolny zajmie zespół szkół, który kształci niepełnosprawnych, a budynek ogniska ma przypaść harcerzom.

Zgodnie z prawem, zamiar związany z likwidacją każdej szkoły samorząd musi zgłosić do końca lutego, czyli najpóźniej na sześć miesięcy przed terminem jej zamknięcia. Jest również zobowiązany m.in. do powiadomienia o tym zamiarze kuratora oświaty. Kurator opiniuje uchwały pozytywnie lub negatywnie. Decyzja kuratora nie jest jednak wiążąca dla samorządu.

Podjęcie uchwały intencyjnej o zamiarze likwidacji nie przesądza ostatecznie o zamknięciu danej placówki. Samorząd może odstąpić od zamiaru i nie zlikwidować szkoły. W przypadku części szkół likwidacja poprzedza przekazanie ich prowadzenia innym podmiotom, np. stowarzyszeniom. (PAP)

dsr/ ktp/ jaw/ rau/ kyc/ wos/ epr/ mmd/ ren/ swi/ ban/ rpo/ rop/ ros/ jwo/ kat/ mlu/ jra/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz