Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Lelów: Radni nie przyjęli uchwały o przekazaniu terenu pod cmentarz żydowski

0
Podziel się:

Rada Gminy w Lelowie (Śląskie) nie
zgodziła się podczas wtorkowego posiedzenia na darowanie Skarbowi
Państwa działki, na której znajdował się niegdyś cmentarz
żydowski.

bEKUtuqd

Rada Gminy w Lelowie (Śląskie) nie zgodziła się podczas wtorkowego posiedzenia na darowanie Skarbowi Państwa działki, na której znajdował się niegdyś cmentarz żydowski.

Środowisko chasydów zabiega o odzyskanie terenu, by przywrócić mu dawny charakter.

Na lelowskim cmentarzu, formalnie nigdy nie zlikwidowanym, znajduje się grobowiec wielkiej postaci chasydyzmu, słynnego cadyka Dawida Biedermanna. Co roku to miejsce odwiedzają chasydzi z całego świata.

bEKUtuqf

Jak poinformował PAP sekretarz gminy Henryk Nowak, radni nie zgodzili się na przyjęcie uchwały o darowaniu terenu Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez starostę częstochowskiego. Choć wójt gminy rekomendował przyjęcie uchwały, większość radnych wstrzymała się od głosu, kilku było przeciw. Głównym powodem był brak wniosku o dokonanie darowizny, który powinien złożyć starosta częstochowski, reprezentujący Skarb Państwa.

"Niedobrze się stało, tym bardziej, że nikt nie kwestionuje zasadności zwrócenia terenu chasydom. Gmina nie ma też żadnych roszczeń finansowych, ani fiskalnych w związku z przekazaniem tej działki. Radni uznali jednak, że Skarb Państwa powinien się zwrócić do rady z formalnym wnioskiem w tej sprawie, a tego nie uczyniono" - powiedział PAP Nowak.

Prowadzący sprawę cmentarza w Lelowie wicewojewoda śląski Stanisław Dąbrowa zapewnił we wtorek, że decyzja rady gminy w Lelowie nie powinna mieć wpływu na przekazanie terenu cmentarza stronie żydowskiej. Decyzję w tej sprawie podejmie bowiem na mocy ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich Komisja Regulacyjna do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Częstochowie Grażyna Folaron potwierdziła, że starosta rzeczywiście nie wystąpił z wnioskiem do rady, opierając się na piśmie od wicewojewody Dąbrowy z początku marca. Wicewojewoda zapewnia w nim, że wolą administracji rządowej jest "dokonanie tej regulacji", czyli przekazanie cmentarza.

bEKUtuql

"Zaleca on staroście jako uczestnikowi postępowania regulacyjnego przekazanie Komisji Regulacyjnej kompletnej dokumentacji nieruchomości i zwrócenie się o wyznaczenie terminu rozprawy w celu rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego nie było wniosku do rady gminy" - wyjaśniła Folaron.

12 grudnia ub. roku podpisano akt notarialny sprzedaży Skarbowi Państwa prawa wieczystego użytkowania terenu w Lelowie, na którym znajduje się cmentarz. Na terenie nekropolii, zniszczonej przez Niemców w czasie II wojny światowej, powstały później zabudowania Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", od której teren wykupił Skarb Państwa.

Formalnie teren i położone na nim budynki mają się stać najpierw własnością Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, która dopiero przekaże go Fundacji Chasydów Leżajsk - Polska. Szczególny status cmentarza w kulturze żydowskiej powoduje, że nie może on być przedmiotem obrotu handlowego. (PAP)

lun/ pz/ jbr/

bEKUtuqG
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)