Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Listy do Sejmu m.in. ws. ogrodów działkowych i uboju rytualnego

0
Podziel się:

Przyszłość ogródków działkowych, kwestia uboju rytualnego, czy też
ewentualny zakaz handlu w niedzielę - to niektóre z tematów poruszanych przez Polaków w
korespondencji kierowanej do Sejmu. Przez ostatnie sześć miesięcy napłynęło na Wiejską blisko 8
tys. listów.

bEszZZyt

*Przyszłość ogródków działkowych, kwestia uboju rytualnego, czy też ewentualny zakaz handlu w niedzielę - to niektóre z tematów poruszanych przez Polaków w korespondencji kierowanej do Sejmu. Przez ostatnie sześć miesięcy napłynęło na Wiejską blisko 8 tys. listów. *

Analizą listów, które wpływają m.in. do marszałek Sejmu, komisji sejmowych czy kancelarii Sejmu zajmuje się biuro korespondencji i informacji.

Jak wynika z sejmowych opracowań i statystyk, jednym z głównym tematów, które w ostatnim półroczu pojawiały się w korespondencji, była kwestia ogródków działkowych.

bEszZZyv

Autorzy listów - m.in. poszczególne Rodzinne Ogrody Działkowe zrzeszone w Polskim Związku Działkowców - wyrażali poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Oceniali, że zapewnia on przetrwanie ogrodów, a także stanowi gwarancję zachowania praw do gruntów oraz praw nabytych działkowców.

Sprzeciw wywoływał natomiast projekt ustawy autorstwa PO o ogrodach działkowych, który autorzy listów nazywali m.in. "katastrofą dla działkowców i ich samorządnej, samodzielnej i samofinansującej się organizacji Polskiego Związku Działkowców". Pojedynczy działkowcy zwrócili się z prośbą o zlikwidowanie obecnej struktury ogrodów działkowych i przekazanie zarządu nad nimi samorządom terytorialnym.

Ostatecznie w połowie czerwca to projekt obywatelski zyskał aprobatę posłów i jest wiodącym w pracach sejmowej podkomisji.

Wiele miejsca w korespondencji do Sejmu poświęcono także sprawie uboju rytualnego. Rząd proponował, by dopuścić ubój zwierząt bez ogłuszania.

bEszZZyB

Autorzy wielu listów protestowali przeciw zamiarom przywrócenia rytualnej formy uboju zwierząt. Jak oceniali, przeprowadzany w Polsce ubój zwierząt bez wcześniejszego ich ogłuszenia stanowi przestępstwo. Przekonywali, że trzeba bronić zwierząt, które "giną w męczarniach".

Z kolei producenci mięsa argumentowali, że zakaz uboju rytualnego zlikwiduje miejsca pracy wskutek upadku firm i wpłynie na spadek cen skupu bydła. Przeciwko zakazowi uboju rytualnego protestowały też organy samorządowe i wspólnoty religijne.

W lipcu Sejm odrzucił rządowy projekt dopuszczający ubój rytualny głosami posłów PiS, Ruchu Palikota, SLD i części posłów PO. W klubie Platformy nie obowiązywała podczas tego głosowania dyscyplina partyjna. Przeciw odrzuceniu opowiedziało się 124 posłów PO i posłowie PSL.

W listach z ostatnich sześciu miesięcy obywatele odnosili się też do sprawy zakazu handlu w niedziele. W opinii części autorów listów wprowadzenie go spowoduje, że "kilkadziesiąt tysięcy rodzin stanąć może wobec braku środków do życia w związku z utratą pracy lub znaczącego pogorszenia warunków płacowych".

bEszZZyC

Pomysł, przedstawiony w poselskim projekcie nowelizacji kodeksu pracy (podpisali się po nim posłowie PiS, PO, PSL i SP) niektórzy ocenili jako "absurdalny". Jak argumentowano, niedziela "jest to jedyny dzień kiedy zapracowani obywatele mają czas na zrobienie z dziećmi zakupów czy pójście do kina". Zarzucono pomysłodawcom, że "po raz kolejny nie umieją oddzielić wykonywania mandatu od wyznawanych poglądów religijnych".

Z kolei zwolennicy zakazu handlu w niedzielę podkreślali, że taki zakaz powinien dotyczyć także właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy tym samym będą mieli czas dla swoich rodzin. Grupa mieszkańców Gniezna oceniła natomiast, że "zakaz pracy hipermarketów zapobiegnie dalszej degradacji miast i ożywi lokalny handel".

Wiele emocji, które znalazły odbicie w listach przesyłanych do Sejmu, wywołała też ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nakłada ona na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi.

Autorzy listów zwracali oceniali, że "to nie burmistrz powinien być organem egzekucyjnym opłat za wywóz nieczystości, a jedynie urząd skarbowy". Według nich, zmiany w ustawie powinny polegać "na zobowiązaniu każdego właściciela posesji do zawarcia umowy z firmą odbierającą nieczystości stałe, a nie samorządu terytorialnego, który nie jest właścicielem nieruchomości". Wspominano także o "naruszeniu prawa własności poprzez stosowanie przymusu wyboru odbiorcy odpadów".

bEszZZyD

Zwracano uwagę, że wzrost kosztów wywozu śmieci będzie obciążał domowe budżety. Z kolei zdaniem właścicieli domów jednorodzinnych "podwyższenie im stawek za wywóz śmieci w sposób odmienny niż mieszkańcom domów wielorodzinnych jest wyrazem nierównego traktowania ich jako obywateli i narusza konstytucję".

Do Sejmu napływały też listy, w których krytykowano pomysł wprowadzenia elastycznego czasu pracy. Nadawcy listów nazywali go "współczesnym niewolnictwem". Ich zdaniem, "w praktyce za ponadnormatywny czas pracy pracownik nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia, a gdy pracy nie będzie, pracodawca zwolni zatrudnionego".

Nadesłane zostały też listy, których autorzy apelowali "o świecki charakter państwa, uwzględniający potrzeby obywateli niekatolików"; w jednym z listów wnioskowano o wypowiedzenie konkordatu między Stolicą Apostolską a Polską.

W korespondencji m.in. zarzucano także dyskryminację na rynku pracy osób nieznających języka angielskiego, także w urzędach państwowych; jak podkreślano, w naszym kraju językiem urzędowym jest polski.

bEszZZyE

W listach zawierających opinie na temat Sejmu i posłów wiele miejsca poświęcono posłance PiS Krystynie Pawłowicz. Część nadawców listów protestowała przeciwko - ich zdaniem - wulgarnym wypowiedziom i obraźliwym słowom Pawłowicz wobec uczestników majowego "Marszu Szmat" - jego uczestniczki sprzeciwiały się stygmatyzacji ofiar przemocy seksualnej.

Z kolei w innych listach protestowano przeciwko "nagonce medialnej", jaka - według autorów listów - skierowana została wobec Pawłowicz po jej wypowiedziach na temat posłanki RP Anny Grodzkiej podczas debaty nad projektami ustaw w sprawie związków partnerskich.

Nadeszły też listy, w których wyrażano oburzenie w związku z przyznaniem nagród członkom Prezydium Sejmu, pojawiły się ponadto skargi, że posłowie nie dyżurują w biurach poselskich i propozycje, by zmniejszyć liczbę posłów z 460 do 200. (PAP)

ajg/ wni/ mok/ jbr/

bEszZZyW
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)