Notowania

wiadomości
28.03.2011 12:23

Litwa: Fundacja: cytuje się złe wyniki badań ws. mniejszości narodowych

Przytaczane przez władze Litwy wyniki badań, według których 42 proc. członków mniejszości narodowych nie zna litewskiego i z tego powodu ma problemy ze znalezieniem pracy, są niezgodne z prawdą - wskazuje Europejska Fundacja Praw Człowieka z siedzibą w Wilnie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Przytaczane przez władze Litwy wyniki badań, według których 42 proc. członków mniejszości narodowych nie zna litewskiego i z tego powodu ma problemy ze znalezieniem pracy, są niezgodne z prawdą - wskazuje Europejska Fundacja Praw Człowieka z siedzibą w Wilnie.

"Litewski Instytut Pracy i Badań Społecznych potwierdził przypuszczenia Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, iż cytowane przez władze Litwy wyniki badań nie są zgodne z prawdą" - napisano w opublikowanym w poniedziałek komunikacie Fundacji.

W 2008 roku instytut ten przeprowadził badania dotyczące sytuacji na rynku pracy kobiet i mężczyzn należących do mniejszości etnicznych. Wyniki badań posłużyły jako główny argument przyjęcia nowelizacji ustawy o oświacie; krytycy nowelizacji twierdzą, że pogarsza ona sytuację mniejszości narodowych.

"Po dogłębnej analizie badań okazało się, że liczba 42 proc. odzwierciedla tylko opinię respondentów, nie zaś ich bezpośrednie doświadczenia" - napisano w komunikacie.

"Jako główną przyczynę niezatrudnienia respondenci wskazali m.in. niskie wynagrodzenie - 33,7 proc. Tylko 3,9 proc. Polaków jako przyczynę swego niezatrudnienia wskazało niedostateczną znajomość języka litewskiego" - napisano w komunikacie.

Zaznaczono w nim, że "celem danego badania była ocena sytuacji przedstawicieli mniejszości narodowych na rynku pracy, dlatego też wśród respondentów dominowały osoby starsze". Osoby, które wzięły udział w badaniu, "ukończyły szkołę przed odzyskaniem przez Litwę niepodległości, stąd też ich słaba znajomość języka litewskiego".

Przyjęta przez litewski parlament nowelizacja ustawy o oświacie zakłada m.in. zwiększenie w szkołach mniejszości narodowych liczby przedmiotów wykładanych w języku litewskim, a także ujednolicenie egzaminu maturalnego z języka państwowego w szkołach litewskich i mniejszości narodowych.

Jak twierdzą władze Litwy, poprawki te przyczynią się do lepszej integracji mniejszości narodowych ze społeczeństwem litewskim i zwiększą możliwości zatrudnienia.

Poprawkom tym sprzeciwiają się przedstawiciele mniejszości narodowych.

"W przyjętej ustawie dostrzegamy wyraźne pogorszenie oświaty mniejszości narodowych. (...) Jest to dyskryminujące i nieetyczne względem uczniów szkół mniejszości narodowych, ich rodziców i pracujących w tych szkołach nauczycieli" - napisali w liście do prezydent Dalii Grybauskaite prezesi: Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie - Mirosław Szejbak, Zrzeszenia Nauczycieli Rosyjskich Szkół na Litwie - Ela Kanaite i Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" - Józef Kwiatkowski.

Przedstawiciele mniejszości narodowych proszą prezydent o zawetowanie nowelizacji ustawy o oświacie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ az/ kar/ jra/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz