Notowania

wiadomości
13.07.2011 16:36

Litwa: Rząd zwiększa finansowanie dla szkół mniejszości narodowych

Rząd Litwy na środowym posiedzeniu zwiększył środki na edukację uczniów szkół mniejszości narodowych o 5 proc. Zdecydowano również o utworzeniu stanowiska wiceministra kultury, w gestii którego będą m.in. kwestie mniejszości narodowych w kraju, w tym Polaków.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rząd Litwy na środowym posiedzeniu zwiększył środki na edukację uczniów szkół mniejszości narodowych o 5 proc. Zdecydowano również o utworzeniu stanowiska wiceministra kultury, w gestii którego będą m.in. kwestie mniejszości narodowych w kraju, w tym Polaków.

Pieniądze mają być przeznaczone na poprawę poziomu nauczania języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych, gdyż - zgodnie z założeniem nowej ustawy o oświacie - od 2013 roku egzamin maturalny z języka litewskiego w szkołach z litewskim językiem nauczania i nielitewskim językiem nauczania zostanie ujednolicony.

"Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice nie mają podstaw do obaw odnośnie nowych programów nauczania języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych. Nauczyciele będą mieli stworzone warunki do podnoszenia kwalifikacji, przygotowania się do nowych programów nauczania i za swoją pracę otrzymają należyte wynagrodzenie" - powiedział w środę minister oświaty i nauki Gintaras Steponaviczius.

Zwiększone zostało finansowanie tzw. koszyku ucznia, czyli środków które państwo przeznacza na kształcenie dziecka, obejmujących wszystkie wydatki poza utrzymaniem budynku szkolnego. Dodatkowe pieniądze mają być przeznaczone na zwiększenie liczby godzin nauki języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych, a także na dokształcanie w tym zakresie nauczycieli tych szkół.

Zgodnie z przyjętą w marcu ustawą o oświacie, od września w szkołach mniejszości narodowych, w tym polskich, lekcje dotyczące historii i geografii Litwy oraz wiedzy o świecie w części dotyczącej Litwy mają być prowadzone w języku litewskim. W całości po litewsku będzie wykładany przedmiot o nazwie "podstawy wychowania patriotycznego". Ustawa przewiduje też, że od 2013 roku w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony.

Społeczność polska na Litwie, a także Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie krytykują założenia ustawy dotyczące oświaty mniejszości narodowych, twierdząc, że są one dyskryminujące, naruszają prawa ucznia i zasady równouprawnienia.

W ministerstwie kultury na wniosek ministra Arunasa Gelunasa utworzone zostanie jeszcze jedno stanowisko wiceministra, w gestii którego będą m.in. kwestie mniejszości narodowych w kraju.

Po zlikwidowaniu w ubiegłym roku Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa przy litewski rządzie, kwestie mniejszości narodowych przekazano ministerstwu kultury, gdzie powołano specjalny pięcioosobowy wydział.

Jak twierdzi minister, z reorganizacji nie były zadowolone mniejszości, gdyż ranga reprezentowania ich interesów została pomniejszona.

Prezes Związku Polaków na Litwie, poseł Michał Mackiewicz w rozmowie z PAP pozytywnie ocenił utworzenia stanowiska wiceministra w resorcie kultury, który zajmie się sprawami mniejszości, ale jak zaznaczył, "wszystko będzie zależało od tego, kto je zajmie i jakie będzie realizował zadania: zwalczanie mniejszości, czy im służenia".

Na Litwie mniejszości narodowe stanowią ponad 17 proc. mieszkańców kraju. Najliczniejsza grupa to Polacy - 6 proc. i Rosjanie - 4,8 proc. Na Litwie mieszkają też Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Łotysze, Tatarzy, Karaimi, Niemcy i Romowie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ klm/ ap/ jbr/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz