Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Łódź: We wrześniu rozpoczyna się budowa nowoczesnych obiektów ASP

0
Podziel się

Ponad 78 mln zł kosztować będzie budowa dwóch nowych gmachów Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi: nowoczesnego Centrum Promocji Mody oraz Centrum Nauki i Sztuki. Obie inwestycje,
współfinansowane ze środków unijnych, mają być gotowe do końca 2012 roku.

bEinqfud

Ponad 78 mln zł kosztować będzie budowa dwóch nowych gmachów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi: nowoczesnego Centrum Promocji Mody oraz Centrum Nauki i Sztuki. Obie inwestycje, współfinansowane ze środków unijnych, mają być gotowe do końca 2012 roku.

W czwartek władze uczelni podpisały umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą obiektów - konsorcjum w składzie: Budmiex SA z siedzibą w Warszawie oraz Ferrovial Agromen SA z Madrytu. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest we wrzesień.

"To olbrzymi przełom w historii ASP. Uczelnia wzbogaci się o możliwość nowoczesnego nauczania. Te dwa budynki kubaturą dorównują praktycznie obecnemu obiektowi Akademii" - powiedział PAP rektor łódzkiej ASP prof. Grzegorz Chojnacki.

bEinqfuf

Budowa Centrum Nauki i Sztuki (CNiS) oraz Centrum Promocji Mody (CPM) to największe inwestycje łódzkiej ASP. Oba obiekty zostały zaprojektowane jako zwarty kompleks i dopełnienie funkcji już istniejącego budynku ASP przy ul. Wojska Polskiego.

W ramach CNiS powstanie biblioteka, w której znajdzie się czytelnia naukowa, czytelnia czasopism, wypożyczalnia, cyfrowe archiwum o zasięgu ponadregionalnym, nowoczesne pomieszczenia przeznaczone do digitalizacji istniejących i przyszłych zasobów bibliotecznych oraz galeria ASP. Wszystkie prace archiwalne oraz zasoby biblioteczne w formie cyfrowej znajdować się będą na serwerze należącym do ASP.

"Każda uczelnia artystyczna ma swoich profesorów, którzy są wspaniałymi artystami i po nich ślad ginie. Nie było dotąd warunków na przechowywanie obrazów, grafik, tkanin, rzeźb po naszych profesorach. Teraz będzie taka możliwość. Akademia w ten sposób będzie posiadała własne zbiory i będzie pełniła także dodatkową funkcję kulturotwórczą dla Łodzi i regionu" - podkreślił rektor ASP.

Budowa CNiS realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to ponad 52,4 mln zł z czego ponad 44,6 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

bEinqful

Druga inwestycja to Centrum Promocji Mody, czyli budowa wielofunkcyjnej auli wraz z profesjonalną salą pokazową wyposażoną w specjalistyczny system oświetlenia, studio fotograficzne, garderoby. "Chyba żadna uczelnia w Europie nie ma takiego +teatru mody+ specjalnie dostosowanego do jej potrzeb. Studenci nie będą już improwizować, będą mieli super nagłośnienie, oświetlenie, profesjonalne trybuny, wybieg do pokazów mody. Myślę, że to będzie miało piękny i bardzo praktyczny wyraz" - ocenił prof. Chojnacki.

Budowa CPM kosztować ma ponad 26,1 mln zł, z czego ponad 19,6 mln zł pochodzić będzie ze środków UE. (PAP)

szu/ hes/ mag/

bEinqfuG
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)