Notowania

wiadomości
17.10.2013 18:19

MEN: w Polsce jest 13,5 tys. szkół podstawowych, NIK oceniła tylko 32

W Polsce jest 13,5 tys. szkół podstawowych, NIK skontrolowała zaledwie 32 z nich - odpowiada MEN, komentując najnowszy raport Izby. Wynika z niego m.in., że polskie szkoły nie są wystarczająco przygotowane na przyjęcie sześcioletnich dzieci.

Podziel się
Dodaj komentarz

W Polsce jest 13,5 tys. szkół podstawowych, NIK skontrolowała zaledwie 32 z nich - odpowiada MEN, komentując najnowszy raport Izby. Wynika z niego m.in., że polskie szkoły nie są wystarczająco przygotowane na przyjęcie sześcioletnich dzieci.

W środę NIK ogłosiła raport, w którym zapisano, że "mimo upływu ponad trzech lat szkolnych okresu przejściowego na wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich, szkoły podstawowe nie są wystarczająco przygotowane do objęcia nauką dzieci sześcioletnich". NIK skrytykowała MEN za to, że nie podjęło "w pełni skutecznych działań w celu wsparcia gmin w przygotowaniu szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym".

W informacji przesłanej PAP w czwartek MEN podkreśla, że trwające od 2009 r. przygotowanie szkół podstawowych na przyjęcie sześciolatków dotyczy prawie 13,5 tys. placówek. "Ogólna ocena NIK, zawarta w +informacji o wynikach kontroli przygotowania gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym+ sformułowana została na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w zaledwie 32 szkołach podstawowych (0,24 proc. ogółu szkół podstawowych) i w 16 gminach z terenu 8 województw" - podaje MEN.

Resort podkreśla, że "żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół i gmin nie otrzymała negatywnej oceny w kierowanych do nich wystąpieniach pokontrolnych". Powołując się na komunikat NIK z kwietnia 2013 r. resort edukacji zaznacza też, że "wiele ze stwierdzonych nieprawidłowości zostało usuniętych w trakcie kontroli, a pozostałe nie miały charakteru definitywnie uniemożliwiającego objęcie 6-letnich dzieci obowiązkiem szkolnym".

W ocenie MEN, dzięki pracy samorządów oraz rządowemu wsparciu stan przygotowania polskich szkół na przyjęcie sześciolatków konsekwentnie się poprawia. Zgodnie z ustawą, obowiązkowe skierowanie sześciolatków do szkół ma nastąpić 1 września 2014 r.

MEN przypomina, że prowadziło i prowadzi wiele działań w tym zakresie. Podaje m.in. ile pieniędzy zostało przeznaczone na przygotowanie szkół. "W 2013 r. jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły podstawowe otrzymały z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej 794 mln zł. Przekazanie tych środków jest związane ze wzrostem liczby uczniów w szkołach podstawowych o liczbę dzieci sześcioletnich, które już od 1 września 2013 r. rozpoczęły realizację obowiązku szkolnego. Dodatkowo na bezpośrednie wsparcie szkół i ich organów prowadzących przeznaczono ok. 831,5 mln zł ze środków unijnych, a na projekty systemowe, niepolegające na przekazaniu w sposób bezpośredni wsparcia finansowego do organów prowadzących przeznaczono kwotę około 328,8 mln zł" - podaje resort.

Podsumowując MEN podaje, że w latach 2009-2012 r. do gmin trafiło 1,9 mld zł z budżetu państwa i 631,5 mln zł ze środków unijnych, które przeznaczono na realizację projektów związanych z edukacją 6-latków: m.in. doposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych, a także rządowy program "Radosna Szkoła". W jego ramach pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych do szkolnych miejsc zabaw otrzymało - jak podaje MEN - ponad 12,1 tys. szkół podstawowych (90 proc. wszystkich podstawówek).

"Oznacza to, że z kolorowych i nowoczesnych miejsc zabaw korzysta obecnie ponad 1 mln uczniów, w tym ponad 28 tys. dzieci, które edukację szkolną rozpoczęły w wieku sześciu lat" - stwierdza resort edukacji.

Przekonując, że polskie szkoły są dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków MEN podaje też, że w przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2012 r. przez Państwową Inspekcję Sanitarną kontrolach bardzo dobrą lub dobrą ocenę stanu przygotowania szkoły podstawowej do obniżenia wieku otrzymało ponad 93 proc. skontrolowanych placówek. "W 90 proc. szkół już są obecne dzieci sześcioletnie (w klasach pierwszych lub oddziałach zerowych)" - informuje MEN.

Resort dodaje też, że "wymagania dotyczące funkcjonowania i organizacji pracy szkół zawarte są w przepisach prawa m.in. ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniu BHP, podstawie programowej czy rozporządzeniu o statutach".

W raporcie NIK zaleca MEN m.in. określenie standardów przygotowania szkoły do objęcia nauką dzieci sześcioletnich. Izba stwierdziła, że w latach 2009-2012 w kontrolowanych gminach "nie podejmowano celowych programów kompleksowego przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich". Ponadto nie wprowadzono także standardów, jakie powinna spełniać szkoła przygotowana na przyjęcie uczniów sześcioletnich. W ocenie NIK standard przygotowania szkoły do objęcia nauką dzieci sześcioletnich nie został również określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. (PAP)

nno/ abe/ as/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz